mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

AKTUALITY :

8.5.2020

 

Na základě rozhodnutí OZ dne 6.5.2020 dojde 25. května k znovuotevření MŠ. Toto datum koresponduje s otevřením ZŠ pro první až pátou třídu. Kromě pravidel stanovených Ministerstvem školství je důvodem tohoto pozdějšího termínu otevření zajištění stravování dětí jak pro ZŠ i MŠ, které bude dle stanovených pravidel zajišťováno. Z personálních důvodů dojde v MŠ k otevření pouze třech pavilónu s doporučením 15 dětí na třídu. Tento počet není striktní a samozřejmě bude záležet na zájmu rodičů. Přednostně bude vyhověno předškolákům, dětem pracujících rodičů, rodičům samoživitelům a dětem, jejichž sourozenec je z první až páté třídy a bude se účastnit výuky ve škole.
Pokud jde o hygienické požadavky a další opatření provozu MŠ nebo ZŠ bude se vycházet jednoznačně z doporučení a pravidel stanovených Ministerstvem školství. Bližší informace se Vám dostanou buď od ředitelů škol, nebo případně je přímo kontaktujte.

 

25.4.2020

 

VODOJEM Velim a VODOVOD Vítězov
Ve výzvě na oba projekty bylo poptáno pět stejných firem.


Vítěznou firmou na projektovou dokumentaci VODOJEMU ve Velimi získala firma Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. - cena 345tis. Kč bez DPH. Ostatní čtyři firmy byly z hodnocení vyřazeny z důvodu nedodržení maximální ceny zakázky 390tis Kč bez DPH. Tyto nabídky byly v rozmezí 510 až 660 tis. Kč bez DPH

Projektová dokumentace na VODOVOD ve Vítězově bude od firmy REC Projekt s.r.o. s nejnižší cenou 370tis . Kč bez DPH. Rozmezí nabídek bylo od 370tis. do 463tis bez DPH a žádná z firem nebyla z výběru vyřazena.
Práce na projektové dokumentaci budou ukončeny na podzim 2020 a celkově do 10ti měsíců od podpisu smlouvy by mělo dojít k zajištění stavebního povolení.
Oba projekty jsou velice důležité a všichni jsme rádi, že úspěšně rozjíždí

 

12.4.2020

Upozornění:
Ve dnech od 4.5.2020 do 29.5.2020 bude z důvodu neodkladné opravy nadjezdu nad železniční tratí v Cerhenicích tento nadjezd uzavřen.

 

6.3.2020

INFORMACE K ROZJETÝM PROJEKTŮM :
cyklostezka, přístavba školy, parkoviště před školkou, vodovod a vodojem, parcelace:
 
1.     Na cyklostezce došlo k dalším víceprácem.  Původní mostek svými základy zasahoval do pozemku Povodí Labe a po přepracování nový pro změnu zachovává koryto v maximální šíři. Tím došlo k prodloužení mostovky z plánovaných  9,5m na 13m, tloušťka narostla ze 30cm na 50cm. Bohužel cena mostku se tímto zvedla o 435 tis s DPH. Celková cena cyklostezky je nyní 9 328 028 Kč
2.     Projekční kancelář  SATER-PROJEKT pracuje na projektu přístavby školy. Součástí projektu je demolice budovy staré jídelny. Na jejím místě je plánovaná nová patrová budova spojená s budovou II. stupně čítající tři třídy pro max 90žáků včetně propojení tunelem do nové přístavby. Cena projektové dokumentace činí 913 tis s DPH .Administratorem žádosti o dotaci je dodatkem ke smlouvě z roku 2016 firma Witero. Z dotace MMR je na tuto stavbu možno získat 18mil Kč. Soutěž o dodavatele : léto 2020. Termín ukončení stavby:  Srpen 2021
3.    Dále projekční kancelář pracuje na projektové dokumentaci parkoviště před školkou, kde podél zídky povede chodník od přechodu u školky k začátku cyklostezky u hřiště. Vedle chodníku podélná parkovací místa, která vzniknou i na obecním pozemku na druhé straně silnice. Odhad ceny  1,7mil Kč s DPH
4.    Jsou podány výzvy na výběr projektanta pro projekt vodovodu ve Vítězově a vodojemu ve Velimi, předpokládaná hodnota obou projektů 1 .140 mil Kč s DPH
5.    Pro pokračování projektu parcelace bývalého vojenského areálu, části na skalce je nutná demolice posledního domu. Demolici provede firma KG Servis s.r.o. , cena bez likvidace odpadu 360tis s DPH
 
30.1.2020

VODA a KANALIZACE – ceny 2020

Od 1. 1. 2020 došlo ke zvýšení ceny u vodného o 3,56 Kč/m3 – cca 8% a stočného o 6,6 Kč/m3 ,- cca 12% (s DPH 15%).

Současné ceny jsou: vodné 46,6Kč , stočné 62,04 Kč, v součtu 108,6 Kč/ m3 s DPH 15%.


Navýšení ceny v tomto rozsahu bude mít přímý dopad na obyvatele pouze první čtyři měsíce roku 2020, protože poté vstoupí v platnost novela zákona o DPH a od 1. 5. 2020 se začne na vodné a stočné uplatňovat nová nižší 10% sazba DPH. Z tohoto důvodu dojde od 1. 5. 2020 ke snížení cen.
U stočného odběratelé s paušální spotřebou 30 m3 by letos zaplatili navíc 198Kč / osobu, přičemž díky snížení DPH si za rok 2020 připlatíme 143 Kč na osobu / ( 55Kč úspora). Nutno dodat, že cena stočného je z cca 45% tvořena ze zákona povinným nájemným, které platí provozovatel energie AG ( dříve VODOS) obci Velim na obnovu kanalizačního majetku( letos 1,803 mil Kč – o 240tis víc než v roce 2020 ) a které následně rozpočítá do ceny stočného. Tzn, že nájemné obci zaplatí jednotliví odběratelé, tj. my všichni. Povinné nájemné z celkové ceny je tedy 27 Kč/m3. Tato povinnost končí rokem 2022 s platností současné koncesní smlouvy o provozování kanalizace.
U odběru vody při uvažovaném stejném odběru 30 m3/rok a vzorci bychom si letos připlatili 106Kč / osobu. Díky snížení DPH si připlatíme cca 65 Kč/ osobu / rok ( 41Kč úspora )

Teoreticky lze říci, že průměrná 4členná rodina si na tyto služby musí připravit letos navíc 800 Kč , přičemž bez změny DPH by to bylo cca 1200Kč

22.1.2020

Nový obchvat v budoucnu zrychlí cestu do Kolína

Obchvat1  Obchvat2 obchvat3


Ředitelství silnic a dálnic zahájilo přípravy na přeložku silnice I/38 v úseku od dálnice D11 po Město Kolín. V tomto místě je navržena nová trasa silnice, která zajistí kvalitní silniční spojení mezi Prahou a Kolínem při využití dálnice D11 a hlavně odstraní průjezdy obcemi Oseček, Pňov-Předhradí, Nová Ves I a Ohrada, čímž dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu a komfortu jak řidičů, tak obyvatel obcí. Dále je předpokládáno, že se značná část dopravní zátěže ze stávající silnice I/12 vedoucí z Prahy přímo do Kolína přesune na nově realizovanou I/38.
Celková délka fyzické úpravy záměru činí 10,2 km, 8,8 km silnice bude zcela nové. Trasa je navržena v uspořádání 2+1, přičemž dva pruhy ve směru na Poděbrady povedou od Nové Vsi po sjezd na Oseček, ve zbytku trasy budou dva pruhy ve směru na Kolín. Součástí stavby budou také tři mimoúrovňové křižovatky – MÚK Oseček, MÚK Velim a MÚK Ohrada. Celkem vznikne 11 mostních objektů, z toho 5 na hlavní trase a 6 na křižujících komunikacích.
Obchvat by se mohl začít stavět v roce 2028, se zprovozněním se počítá v roce 2030.

zdroj: Facebook.com/hlaspodebrad

 

30.12.2019

Vážení spoluobčané,

děkujeme, že jste tu s námi byli celý rok. Přejeme Vám v roce 2020 pevné zdraví, ať se Vám vše daří a Vaše dobrá nálada nechť přenáší radost a štěstí na všechny kolem. 🥳

 

18.12.2019

MÁTE NÁPAD ?

SDÍLEJTE !  PIŠTĚ ! KRESLETE ! :-)
probíhá přípravná fáze pro zpracování ideové studie lesoparku za školkou, která je naplánována na jaro 2020. V této fázi jde o sběr podnětů a proto nejsou žádné meze .Co by v našem lesoparku nemělo chybět ? Má to být jen plocha s cestičkami a odpočívadly, nebo má mít nějaký ústřední moderní prvek, který bude charakteristický pro celý prostor ? Jistě jste někde viděli něco, co se Vám líbilo, či Vás zaujalo.
Nabízíme možnost se vyjádřit, v komentářích či na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Posílejte odkazy, fotky....
Zapojte sebe i své děti. Pro nejzajímavěji zpracované nápady se najde i nějaká věcná cena :)
Věříme, že je mezi námi spousta kreativních lidí  !!!
 
25.11.2019

V minulém týdnu došlo ke geodetickému vyznačení staré cesty ze ´ mlýna ´ přes pole směrem k novoveskému lomu. Tato zaměřená část je součástí plánu na tvorbu lesoparku a obnovu celé zapomenuté cesty určené ke klidným procházkám k lomu a případně dál do Nové Vsi. Nyní se jedná o zorané pole, bude zapotřebí nejdříve cestu kultivovat. Předpokládáme další postup jaro 2020. V návrhu je i osázení stromy a vytvoření nové aleje.

 cesta do nove vsi

 

8.11.2019

DODATEK K PLÁNOVANÉ ZMĚNĚ SYSTÉMU TŘÍDĚNÍ ODPADU !
V prostoru ČOV ( naproti Ball Aerocan ) vznikne nově sběrné místo na plast / papír / kov / sklo, PŘÍSTUPNÉ v SOBOTU DOPOLEDNE a ve STŘEDU ODPOLEDNE .
( z veřejných míst přesunuté kontejnery na plast a papír, zvony na sklo a kov zůstanou na svých místech)
Do prostoru ČOV budou z veřejných míst přesunuty kontejnery na plast a papír, zvony na sklo a kov zůstanou na svých místech.
Dále se sem přesunou i velkoobjemové kontejnery na velký odpad, které dle rozpisu cyklují po Velimi.
Ve Vítězově v určitých intervalech zůstane zachován.
Svozy bioodpadu po 13.11 a 27.11 budou do jara pokračovat formou mimořádných svozů.
Nová je možnost předat JEDLÉ OLEJE a TUKY v PET lahvích – postačuje, aby občan plnou PET lahev s jedlým olejem položil na hnědou nádobu . (tyto oleje a tuky nesmí končit v kanalizaci !)
Veškeré časy a datumy budou včas zveřejněny.
Původní odsouhlasená změna na zavedení systému DTD na plast a papír 1x30dní, v kombinaci se změnou svozu komunálního odpadu na 1x 14dní zůstává v platnosti s tím, že po určité době dojde k vyhodnocení celé změny, jeho přínosu a případné úpravě v intervalech svozu. Pro nás všechny je toto veliká změna a jen čas ukáže, jaké budou výsledky.
Stále platí, že cílem je nutné snížení množství netříděného komunálního odpadu a tím zachování ceny pro občany v únosné mezi.

25.10.2019 

VELKÁ ZMĚNA V ODPADECH SCHVÁLENA !
OZ schválilo avizované zavedení nádob na separování odpadu, tzv „ door to door (DTD)“  systém : 1x 240l ŽLUTÁ na plast a 1x240l MODRÁ na papír. Interval svozu 1x 30 dní. Kontejnery z veřejných míst budou odvezeny.
!!! POZOR !!! V souvislosti s touto změnou bude snížena frekvence svozu komunálního odpadu z 1x za týden na 1x 14dní. Spuštění DTD závisí na dodání nádob od spol. Nykos a.s. a následné distribuce do jednotlivých domácností. Plánovaný je začátek roku 2020
Ptáte se, proč bude směsný odpad odvážen jen 1x za 14 dní ?
1. To hlavní je příprava na změnu zákonů – zákaz skládkování v roce 2030 ( odpad se bude řízeně spalovat) a s tím od roku 2021 související postupné zvyšování základního poplatku z 500kč až na 1890 Kč / tunu směsného odpadu pro obce, jejich občané dostatečně netřídí. Při dodržení minimálního podílu vytříděných odpadů základní poplatek zůstane na stávajících 500Kč /tunu
V roce 2020 tvoří minimální podíl vytříděných odpadů 45% , v roce 2021 55% a následně každý rok o 5% více až na 75% v roce 2027 !!!
Za rok 2018 jsme v obci Velim a Vítězov společně vytřídili 41% plastů, papíru , skla, kovů a BIO.
2. Vážíme si toho, že aktivně třídíte a proto obec nechce přenášet náklady na pořízení nádob na obyvatele, (roční pronájem jedné nádoby je 205 Kč s DPH , celkové roční náklady cca 330t. Kč ). Úspora za snížení četnosti svozu bude toto kompenzovat
( sazba za jednu tunu směsného odpadu je v současné době 500kč základní poplatek + 590kč poplatek skládce za uložení odpadu )
Podrobnější info se připravuje
 
10.10.2019 
 
!! POZOR !! NOVINKY V OBLASTI TŘÍDĚNÍ !!
Na OZ proběhlo jednáni s firmou NYKOS a.s. o systému svozu „door to door“, který je úspěšně zaveden v mnoha obcích
Ke každé nemovitosti je pro komfort občanů plánována 1x 240L žlutá nádoba na plast a 1x modrá nádoba 240L na papír.
Interval svážení 1x za měsíc. V Souvislosti s touto změnou dojde k redukci kontejnerů na veřejných místech.
Bližší informace budou následovat

24.9.2019 

STAVBA CYKLOSTEZKY do VÍTĚZOVA ODSTARTOVÁNA !


Podle podepsané smlouvy měla firma Dočkal CZ s.r.o. na stavbu 180 dní od převzetí staveniště. Po kontaktu vítězné firmy statutáry obce došlo k dohodě a úpravě termínu, kdy dokončení je do 31.12.2019.
Práce jsou v plném proudu

 

15.9.2019 

Rychlé info ze zastupitelstva:

- Potřebujete se zbavit starého televizoru? Vyřazené TV je možno odvézt kdykoliv do areálu pianky (k plechové hale vpravo)

- OZ schválilo smlouvu na zajištění projektové dokumentace a přípravu žádosti o dotaci na vybudování sběrného dvora ve Velimi

- Na obecním úřadu bude zaveden platební terminál, veškeré poplatky bude možné nově platit na místě kartou  

- dotace na cyklostezku Velim – Vítězov byla schválena – 4,747 mil Kč ( celková cena 7 mil. Kč)–  čeká se na obdržení oficiálního rozhodnutí

- OZ na základě dodatečné žádosti schválilo změnu o poskytnutí dotace z ministerstva financí na přístavbu ZŠ Velim -  navýšení o 14 mil. Kč

 

3.9.2019  

Dne 2.9.2019 byla slavnostně otevřena nová přístavba ŽŠ T.G.M. Velim. Kdo jste nestihl prohlídku v rámci dne otevřených dveří, zde je malé nahlédnutí.
více foto na:
https://www.velim.cz/…/slavnostni-otevreni-pristavby-zs-tg-… 

 

26.8.2019  

JAK SE VÁM ŽIJE VE VÍTĚZOVĚ ?

Vážení spoluobčané

Pokud máte Vítězov rádi,

přijďte ve čtvrtek, 29. 8. 2019 v 18hod na „ náměstíčko pod lípy “ na diskuzi nejen o „ křížku a zvoničce “.

Rádi bychom vyslechli Vaše názory a návrhy na lepší život v obci.

 

Těší se na Vás zastupitelé obce VELIM:

Jiří MüLLER, Jarda NEZAVDAL, Martin ŠTĚPÁNEK

 

 

3.8.2019  

Všimli jste si nového a přehlednějšího vzhledu obecního webu www.velim.cz ?
V souladu se současnými trendy a požadavky si nyní můžete do svého chytrého mobilního telefonu stáhnout i aplikaci, díky které budete informováni o novinkách z obce.
https://www.velim.cz/prakticke-info/mobilni-aplikace/

- stránky jsou ve výstavbě, omluvte případné chyby. Vaše postřehy s fungováním nových stránek piště na OU Velim, nebo do komentáře.

 

8.7.2019  

 

VÍTE, ŽE VE VELIMI …
…. jsou na několika místech nově nainstalovány schránky s pytlíky na psí exkrementy ?
…. platí nová vyhláška o zákazu konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích ?
Celé znění ke stažení na www.velim.cz

Přejeme příjemné léto plné slunce, zážitků a odpočinku 🙂

 

3.6.2019  

SITUAČNÍ PLÁN REVITALIZACE OBJEKTU PIANKA

Vzhledem k vývoji ohledně objektu „Pianky“, Vám PŘINÁŠÍME poslední obecním zastupitelstvem schválený nákres, který si můžete prohlédnout.

Koncem Května 2019 byla podána firmou Artendr s.r.o. žádost o dotaci z programu MMR na realizaci projektu s názvem : „Revitalizace Brownfieldu Pianka ve Velimi – výstavba veřejného sportoviště pro spádovou oblast Kolínska“, projektovou dokumentaci zpracovala firma SATER-PROJEKT s.r.o.  Předmětem realizace projektu je revitalizace stávajícího areálu. Jedná se zejména o demolici chátrajících staveb, terénní úpravy, vybudování komunikací a parkoviště, dále dětského hřiště a multifunkční plochy. Návrh multifunkční plochy o rozměrech 20x40 m je koncipován v zimních měsících jako veřejné kluziště s možným provozem až do +10°C. Plocha v letních měsících může být použita např. jako „skateboardový park s několika mobilními rampami“ , či sportovní hřiště nebo jen „vyznačené malé dopravní  hřiště“. Stále může dojít k drobným úpravám a celkové řešení je závislé i na ceně vzešlé z projektové dokumentace.

Pro samotnou největší budovu „Piánky“ se zvažuje využití dotace s cílem vybudování několika bytů. Závěrečné rozhodnutí Obecního zastupitelstva bude záviset na podmínkách dané dotace, tak aby areál byl primárně určen a využit pro občany obce Velimi.

V současné době jsou již zveřejněné podmínky pro výstavbu sociálních a dostupných bytů, informace Vám podáme v samostatném příspěvku

  

PIANKA - brownfield- old building

 

 

19.5.2019

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU

  29. a 30.5 2019 – 15-17h -TYLOVA ul. – bývalá kasárna                                                                                                                                                                                                                   Lednice a chladničky s chladící náplní , televizory , pneumatiky od osobních automobilů

1.6.2019 – Pojízdný kontejner :10:25 – 10:45 Vítězov, 10:50 – 11:35 Velim – bývalá kasárna: Olověné akumulátory ,baterie suché ( tužkové monočlánky apod ), vyřazené zářivky, obaly od postřiků a chemikálií, upotřebené motorové oleje, obaly od barev a laků, olejové filtry, staré léky a lékovky

 7.5.2019 

 Dovolujeme si Vás upozornit na změnu jízdního řádu linky 675 od 6.5.2019

- Spoj v trase Pečky, Žel. St. - Velim, Škola s odjezdem v 11:57 hod. bude ukončen v zastávce  cCerhenice, Cerhýnky ve 12:10 hod.
- Spoj v trase Velim, Škola - Kolín, Nádraží bude nově vyjíždět ze zastávky Cerhenice, u OÚ ve Velimi bude v 12:50, Velim-škola v 12:51

 

7.4.2019 

INFO O CYKLOSTEZCE DO VÍTĚZOVA a PLÁNECH NA BOURÁNÍ OBJEKTU PIANKY ( BÝVALÝ VOJENSKÝ PROSTOR )

CYKLOSTEZKA : Dne 28.2.2019 byla podána firmou WITERO s.r.o. za obec Velim žádost o dotaci pro cyklostezku Velim – Vítězov . Tato firma následně i uspořádala výběrové řízení, kde rozpočtová cena byla 6,95 mil. Kč s DPH 21%. Ve výběrovém řízení bylo 5 firem. Vítězem výběrového řízení s nejnižší cenou je firma Dočkal CZ s.r.o. s cenou 7mil Kč s DPH (nejdražší nabídka byla o 230tis Kč vyšší). Aktuálně byla žádost podána na MAS Mezilesí, kde je možnost dotace 70% (obec by doplácela 2,1mil Kč).To, zda se bude cyklostezka v letošním roce stavět závisí zejména neúspěšnosti podané žádosti u MAS Mezilesí. Tento výsledek bude znám v následujících měsících. Pokud by byla uvedená žádost neúspěšná, existuje ještě následně možnost o podání žádosti o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury.

Cyklostezka je projektována z Vítězova po levé straně směrem k bývalé ČOV, zde přechod na druhou stranu a po pravé straně přes most pokračuje po pravé straně silnice až ke sportovnímu areálu, dále podél hřiště až ke školce ve Velimi. Vzdálenost 1012m, šířka 3m, obrubníky po obou stranách, asfaltový povrch.


PIÁNKA :Na posledních jednáních OZ Velim byla předložena informace o možnosti čerpat dotační titul na rekultivaci zpustlého objektu bývalé piánky na veřejně prospěšný prostor – tzv. „brownfield“ (dotace 70% nákladů / horní hranice 30mil. Kč). Současně byly předloženy ideové návrhy využití celého areálu. Návrh obsahoval zbourání většiny budov se zachováním hlavního objektu pianky, vybudování parkoviště, několik hřišť a 3 stavebních parcel . OZ odsouhlasilo smlouvu s projekční kanceláří SATER-PROJEKT na zpracování projektové dokumentace . Nyní se účastníme jednání s projektantem a i naše náměty ( např. zrušení plánovaných parcel u nádržky a propojení celého areálu) jsou bez problémů zakomponovány do návrhů ( nyní je již 5. varianta). Celý projekt je plánován s návazností na budoucí rekonstrukcí hlavní budovy na byty, kde v návrhu je plánováno 25 bytových jednotek. Žádost o dotaci se podává do konce Května. Programy na Brownfield se budou vypisovat pravděpodobně minimálně následující tři roky, takže v případě neúspěchu je možnost zkusit žádost v příštím roce.

Objevili se SPEKULACE, týkající se ROZHODNUTÍ o přestavbě na sociální byty pro nízkopříjmovou skupinu obyvatelstva a o tom, že plánované parcely za potokem na straně skalky jsou již rozprodány. Zde bychom rádi důrazně upozornili, že NIC z toho není pravda. Jakékoli vybudování nových bytů bude z naší strany (a věříme nejenom z naší strany) podmíněno možností nastavit jasné podmínky a hlavně ovlivnit využití tohoto projektu. Pokud by dotace na vybudování těchto bytů byla podmíněna čistě důrazem na sociální bydlení, které nebude přínosem pro velimáky, existuje stále možnost v rámci „brownfieldu“ i tento areál (budovu piánky) rekultivovat na veřejně prospěšný prostor, případně v budoucnu až na stavební parcely. Každopádně projekt na vybudování bytů z původní pianky v současné době není nikterak realizován, protože není vyspán příslušný dotační titul a tím nejsou známy ani podmínky dotace a následné využitelnosti objektu.


Pojmem „brownfield“ rozumíme nemovitost (pozemek, objekt, areál), která je nedostatečně využívaná, je zanedbaná a případně i kontaminovaná; nelze ji vhodně a efektivně využívat, aniž by proběhl proces její regenerace; vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity.

17.3.2019 

 

VN 2/2019 jsou dostupné ke stažení na www.velim.cz/velimske-noviny/rok-2019/

v nich se mimo jiné dočtete i tento článek reagující na sloupky pana starosty uveřejněné v minulých VN

Osobní reakce ZMĚNY na „SLOVO STAROSTY I a II

Vážení spoluobčané, po delší a velmi pečlivé úvaze jsme se přece jenom rozhodli zareagovat na sloupky „Slovo pana starosty I a II“, které se objevily v minulých Velimských novinách. Odvážit se otevřeně říci svůj názor se v naší obci moc nenosí, přesto bychom rádi zareagovali na několik témat, která ve svém sloupku nastínil pan starosta.

Když jsou části informací poskytnuty neúplně či dokoncene správně, je prostě naší povinností zareagovat a zprostředkovat občanům jasný pohled na věc. Naším cílem není vytvářet problémy, ani šířit špatnou náladu, ani neustále kritizovat, ale jak už bylo řečeno, přivést „svěží vítr“ a změnu do současného systému, kdyby to měla být prozatím jen lepší a detailnější informovanost občanů. Vždyť i několik zastupitelů nám řeklo, že se novým nápadům, myšlenkám a otázkám vůbec nebrání, ba naopak je vítají a těší se na ně. Důvod ke změně je jednoduchý, každý je časem zcela logicky zasažen určitou profesní slepotou, kontinuitou rozhodování, několikaletými zaběhnutými pořádky apod. Protože existuje sebereflexe řady staronových zastupitelů a protože nevnímáme dosavadní spolupráci v rámci zastupitelstva jakkoli dramatickou a konfliktní, byli jsme tónem a věcným obsahem příspěvku pana starosty velmi zaskočeni a překvapeni.

Téma „Vodos a poplatky“

Ano, poplatky za stočné doplněné poplatky za svozkomunálního odpadu byly skutečně jedním ze „spouštěčů“, proč se Změna pro Velim a Vítězov zformovala. Tyto poměrně vysoké platby se dotýkají v podstatě všech občanů naší obce, a proto bylo a jenaším cílem toto téma řešit. Z toho důvodu jsme se pokusili,i přes reakce typu „dělejte si s tím Vodosem co chcete, stejně nic neuděláte“, zjistit více informací.Našiminěkolika kroky bylo prostudování dané smlouvy s Vodosem, oslovení konkrétního úředníka na Vodosu, výměna několika emailů a objednání se na pracovní schůzku na Vodosu. Musíme konstatovat, že konkrétní úředník byl velmi ochotný, věcný a trpělivý. Na vše nám odpověděl a poskytl nám naprosto veškeré podklady, o které jsme požádali. Zde se sluší mu velmi upřímně poděkovat a současně se mu omluvit, že do tohoto tématu byl následně „zatažen“. Závěry jednání jsme se v avizovaném článku Velimských novin 1/2019 po několika letech nevědomostí a tápání pokusili občanům obce alespoň detailněji vysvětlit, aby již nebylo třeba dohadů a spekulací. To, že byla obci Velim cena kalkulace na rok 2019 zaslaná v nějaké částce, a to, že týden po naší návštěvě byla tato cena kalkulace na rok 2019 snížena tak, že SE STOČNÉ PROSTĚ ZVYŠOVAT NEBUDE, je holý fakt. To se prostě jen stalo. A jestli toto je dílem chyby kalkulace, možným snížením provozního zisku, zpochybňovaným zájmem tří zastupitelů obce o věc či jen prostým zázrakem, nebo nějakým jiným přírodním úkazem¨, tady za sebe jako za občany říkáme „Velké díky za to!!“. My můžeme říct, že se budeme o tyto „zázraky mezi nebem a zemí“ pokoušet i v následujícím období, a to nejen u stočného, ale i v poplatcích za odvoz komunálního odpadu. Opět jsme navrhli a otevřeli možnost zavedení např. „14denních známek za odvoz odpadu“ s odpovídající výší poplatku,byť s konstatováním, že „letos to už změnit nejde“ a s očekávaným dovětkem „To už tady bylo a nefungovalo to“.My se ale budeme i nadále snažit opět toto téma na další rok 2020 na jednání zastupitelstva v letošním roce otevřít, neboť věříme, že tuto možnost část občanů uvítá.Prostě uvidíme.

Téma „Volba starosty a místostarosty“.

Dále nám pan starosta věnoval několikřádků týkajícíchse  volby starosty a místostarosty. Musíme konstatovat, že jestli nás nějaké téma překvapilo, asi toto nejvíce. Pokud jde o zvolený způsob tajné volby nového starosty, rozhodně ho nenavrhla Změna, jak bylo chybně uvedeno.Vše podstatné bylo řečeno na ustavující schůzi 29.10.2018 a je možné si vše přečíst v zápise na elektronické úřední desce OÚ Velim.Pro vysvětlení lze uvést, že ze záměru, programu a dalších kroků Změny bylo naprosto zřejmé, že se naše hnutí poměrně otevřeně vymezovalo vůči původnímu vedení obce a z tohoto titulu nemohl nikdo očekávat, že budeme hlasovat s potlačením vlastního názoru. Tento náš názor jsme nakonec vyjádřilii ve veřejném hlasování a rozhodně se nebojíme(stejně jako pan starosta)pravdě podívat do očí. Ovšem zatímco my jsme se při volbě starosty a místostarosty „zdrželi“ a výsledek bez ohledu na nás dopadl stejně, tak zbylých 7 členů dalo našemu kandidátovi na místostarostu jasné NE. Také se nikoho neptáme proč. Každopádně náš požadavek na pozici místostarosty jsme brali jako reflexi nějakého stavu, potřeb a hlavně výsledku voleb.Volbu jsme respektovali a můžeme si jen všichni myslet své. Prostě „jedeme dál“a uvidíme, kde budou hranice naší pravomoci.

Téma „Komentáře a vyjádření na facebooku“

Obecně lze považovat sociální sítě za jeden z nejsilnějších komunikačních prostorů této doby. Na našem facebooku jsou(resp. byly) prezentovány komentáře v reakci na narychlo svolané mimořádné jednání obecního zastupitelstva pouhé dva dny před konáním voleb s cílem podepsat smlouvu s vítězem výběrového řízení na stavbu přístavby ZŠ Velim.Pro upozornění - v daném čase bez jakýchkoli dalších veřejných informací. Kdyby obec průběžně informovala o záměru a stavu tohoto projektu, nemuselo k takové situaci dojít (Kolik z Vás vidělo projekt dřív než v předvolebních VN ?).Zde samozřejmě upozorňujeme, že nikdo z nás nikdy neřekl, že je proti jakékoli přístavbě základní školy, o tom totiž daný problém vůbec není. V návaznosti na to došlo obratem k řadě reakcí. Následná vyjádření na našem facebooku k této situaci nebyla z našeho pohledu asi vyjádřená úplně šťastně, nicméně nikdo po nás nemůže chtít a očekávat jakoukoli cenzuru. Pokud je nám známo, v tomto konkrétním případě se dotyčný za svá vyjádření osobně omluvil. Takže žádné „mlčení a osočování“, ale naopak více „veřejných informací občanům“ by stoprocentně eliminovalo mnohé, nejenom na facebooku.

No a nakonec Téma „Dárek pod stromek v podobě 6 mil. korun (navýšení dotace) na přístavbu základní školy“.

Zde bychom chtěli uvést, že i kdyžnám jes posměchem podsouvána „vyšší informovanost a transparentnost“, přesto považujeme informování občanů za důležitou věc. Pokud obecní zastupitelstvo přijme jakékoliv usnesení, jejich obecné sdělování občanům rozhodně není o žádném „dárku pod stromeček“.Informace byla velmi obecná a neutrální a samozřejmě pro občany obce pozitivní. Takže i v tomto případě zcela nepochopitelná reakce. Pokud jde o adresování zásluh panu starostovi, dobrá, není problém, ale pak by bylo od něj velmi férové uvést, kdo tato jednání zahájil, kdo konkrétně a kolikrát je vedl, kdo se jakých jednání zúčastnil a kdo nakonec samozřejmě dané dokumenty podepsal. Objektivně však uvádíme, že toto nepovažujeme úplně za nejšťastnější a rozhodně nechceme jít touto cestou !

Mimochodem, o úvěry, splátky a obecné zatížení obce jsme se zajímali a vyžádali si je již na ustavujícím zastupitelstvu. Samozřejmě jsme rádi, že pan starosta podepsal lepší úvěr, což jsme odsouhlasili hlasováním. Přesto stojíme za svým tvrzením, že refinancování původních úvěrůmohlo být uskutečněno  již mnohem dříve.

Pokud má pan starosta s námi nějaký osobní problém, rozhodně se nebráníme jakékoli diskusi nebo jednání.A pokud má potřebu prezentovat ve Velimských novinách „Slovo starosty“, bylo by záhodno komentovat „osobní“ hodnocení aktivit všech jednotlivých uskupení a stran zastoupených v obecním zastupitelstvu. Důvod je jednoduchý, nejenom „Změna“ prezentovala svůj program, ale i ostatní hnutí a strany naslibovaly mnoho, chcete-li slovy pana starosty,úplně stejné „modré z nebe“. Pokud by se do tohoto plošného hodnocení stran a hnutí panu starostovi přece jenom nechtělo, dovolíme si s velkým a respektovaným dovolením mu „poradit“. Místo velmi osobních komentářů k osobám, které vždy úplně nesdílí jeho názory, a osobních úvah, by mohl ve „sloupku starosty“ ve Velimských novinách pravidelně samozřejmě s nadhledem, autoritou, respektem, letitou zkušeností řízení obce, znalostí místních poměrů a problémůnezaujatě prezentovat aktuální dění z jednání zastupitelstva, krátkodobé a dlouhodobé záměry obecního zastupitelstva apod. V ten okamžik by naše facebookové nebo webové stránky měly nulovou návštěvnost a články tohoto typu by vůbec nemusely vznikat.

Pokud jste dočetli článek až do těchto míst, jednakVám upřímně děkujeme, že jste ochotni přijmout i jiný názor, a pak věřte, že rozhodně není naším cílem se takto přes noviny dohadovat, poučovat, opravovat či vysvětlovat nesprávné interpretace. Svůj čas chceme věnovat smysluplnějším věcem.Můžeme ale konstatovat,tedy minimálně z našeho pohledu, že dosavadní jednání obecního zastupitelstva probíhala velmi věcně, konstruktivně, bez negativních emocí a věříme, že i s dobrými výsledky pro obec a naše spoluobčany. A to vnímáme jako velmi pozitivní a v podstatě mnohem důležitější.

Na závěr nám dovolte prezentovat osobní přesvědčení, že dle našeho názoru jsou v Zastupitelstvu obce Velim velmi zkušení zastupitelé, kteří mají společný cíl - pracovat ve prospěch našich občanů, nevyvolávat emoce, naslouchat, diskutovat, přijímat konstruktivní kritiku a posouvat naši obec dále.Přijďte se sami přesvědčit na jednání obecního zastupitelstva.Pan starosta v jednom ze svých komentářů uvedl „Doufám, že nám jde o jednu důležitou a společnou věc – aby Velim a Vítězov byly dobrým místem k životu pro naše občany a aby vše fungovalo k jejich spokojenosti“.Věříme tedy, že máme společné cíle, je to už jen krůček k tomu, abychom mohli všichni společně uvedených cílů dosáhnout. 

3.3.2019 

…. Není na co čekat :-)
Obecní zastupitelstvo za poslední dobu rozhodlo dost věcí… tak alespoň rychle a stručně to nejdůležitější...

Do konce Února byly podány tři žádosti o dotaci: na rekonstrukci silnice kolem školky a nového hřiště (max. 5mil. Kč / 70% nákladů) , dále na rekonstrukci hřbitovní zdi směrem do Riegrovy ulice ( max. 0,5mil/ 70%) a cyklostezku do Vítězova ( žádost podává firma WITERO s.r.o. ). Do 10. 3.2019 bude podána žádost na dotaci na příměstské tábory pro roky 2020-2022 a do Června 2019 budou podány další dvě žádosti na kofinancování ZŠ ( z těchto tří žádostí bude v případě úspěchu možno získat 5 až 8mil Kč ) Mimo jedné žádosti ostatní zařizuje a podává firma ARTENDR s.r.o. ( více informací v zápisech ze zastupitelstva )

Dále jsme dostali do rukou dvě studie : prvotní studii využití lokality Pianka (oproti původnímu návrhu kompletního rozparcelování celého areálu je nyní v návrhu rekonstrukce budovy pianky na byty). Další starší studie se týká architektonického ztvárnění budovy bývalé fary a přilehlého areálu.
Postupně Vám ukážeme tyto návrhy s více informacemi, ke kterým se budete mít možnost vyjádřit

 

13.2.2019 

Právě vyšly VN 1/2019, dostupné ke stažení na www.velim.cz/velimske-noviny/rok-2019/

Měli jsme připravenou obecnou informaci o plánovaných investičních akcích, které v Lednu a Únoru projednalo a schválilo Obecního zastupitelstvo. Nicméně jsme byli v těchto VN panem starostou mimo jiné i „otcovsky pokáráni“, že jmenovitě nesdělujeme, kdo konkrétně se o co přičinil a tím si „přisvojujeme cizí úspěchy“ . Z tohoto důvodu si společně počkáme na jeho prezentaci o aktuálním dění jak z jednání zastupitelstva, tak jeho pracovních aktivit. 
Tímto samozřejmě nerezignujeme na podávání informací o dění v naší obci.

 

21.1.2019 

Do Velimských novin 1/2019 jsme zaslali následující článek :

Informace o stočném ve Velimi a Vítězově  a malá statistika o vodě

 

Vzhledem k tomu že platba vodného a stočného se v naší obci týká v podstatě všech obyvatel a vzhledem k tomu, že nejsou obecně známa některá fakta, pokud jde o výpočet a výše částek, které musíme všichni platit, pokusili jsme se shrnout některá fakta a skutečnosti v této věci a současně na závěr sdělit občanům naší jednu dobrou zprávu.

Na úvod krátké statistické informace o spotřebě vody v obci Velim získané od společnosti Vodos:

Do konce roku 2018 bylo ve Velimi na vodovodní řád připojeno 396 domů. Odběr vody ve Velimi byl od začátku roku do 9/2018: 41 429 m3, a začátku roku do 12/2018: 60 016 m3. Za prvních 9 měsíců je to tedy v průměru cca 4 600 m3/měsíc, za zbylé 3 měsíce 6 195 m3/měsíc, což je měsíční nárůst skoro o 35 %. Z toho je patrný zvyšující se nedostatek vody v našich studních a větší nutnost použití městské vody. V současnosti je kapacita  zdrojů vody a potrubí do obce Velim dostačující a neomezuje případné zřizování dalších vodovodních přípojek v obci Velim.

K těmto informacím je však nutné doplnit, že pro rok 2019 bohužel přichází i zdražení o 4 Kč/m3 s DPH, což je přibližně o 10 % více než v roce 2018. Cena vodného v roce 2019 bude 43,60 Kč/m3. Tato částka je stejná jak pro nás, Kolín, i přilehlé vesnice.

Jistě jste v minulých Velimských novinách zaregistrovali informaci ze zastupitelstva o zdražení stočného na rok 2019.   Zde je malá rekapitulace. Obec Velim při budování kanalizace čerpala dotace ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) na dobudování kanalizace, jejíž součástí je i povinnost odkládat na zvláštní účet prostředky na obnovu  kanalizační infrastruktury (např. výměna a oprava přečerpávacích stanic, oprava poškozeného potrubí). Následně došlo v roce 2013 k uzavření koncesní smlouvy s firmou VODOS Kolín, která se stala provozovatelem kanalizace ve Velimi na 10 let, tj. do roku 2022. VODOS dle následující tabulky (vypočtené na základě modelu SFŽP dle čerpané dotace) musí za provozování kanalizace platit vlastníkovi (obci Velim) po dobu trvání koncesní smlouvy „nájemné“, což jsou ty prostředky na výše zmíněnou obnovu kanalizační infrastruktury.

rok

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

mil.Kč

0,347

0,593

0,828

0,974

1,159

1,340

1,528

1,757

1,996

2,206

Toto nájemné Vodos jako provozovatel následně rozpočítá dle pravidel do ceny stočného, které následně platí jednotliví odběratelé, tj. my všichni. Pokud by vás zajímalo, jak se nájemné promítá do celkové ceny stočného, tak na rok 2019 by cena „bez nájemného“ byla 31,56 Kč s DPH (povinné nájemné je tedy 23,88 Kč s DPH a tvoří 43 % současné ceny).

V listopadu loňského roku VODOS zaslal na OÚ Velim oznámení o kalkulaci ceny nájemného na rok 2019. Zajímali jsme se, jaké jsou možnosti úpravy cen a tak jsme navštívili Vodos Kolín, kde nám bylo mimo jiné poskytnuto vysvětlení, že nedodržení výše nájemného může být považováno za porušení dotačních podmínek a tedy i otevření cesty k sankcím až do výše poskytnuté dotace. Dále jsme obdrželi výše uvedenou tabulku a slovně nám bylo sděleno, že předpokládaná cena na rok 2019 bude zvýšena o 5,27 Kč/m3 z loňských 55,14 Kč/m3 na letošních 60,40 Kč/m3 – vše ceny s DPH (paušální stočné je cca 30 m3 na osobu/rok).

Následně do týdne po výše uvedeném jednání přišla od VODOSu na Obecní úřad nová informace, že došlo ke kontrole podkladů týkající se kalkulace stočného, a v příloze byl zaslán zcela nový výpočet s cenou stočného na rok 2019. Dle nové kalkulace tedy dochází na rok 2019 ke zvýšení ceny stočného o pouhých 0,3 Kč/m3  na celkovou cenu 55,44 Kč s DPH. Oproti loňskému roku se tedy jedná o navýšení pouze o 0,5 %. Je naprosto zřejmé a evidentní, že osobní návštěva VODOSu a aktivní zájem o věc se vyplatil a bude v letošním roce jednoznačně znamenat úsporu všem plátcům stočného.

 

Technická data: zdroj Vodos

21.12.2018 

Vážení spoluobčané,

my všichni ze ´Změny pro Velim a Vítězov´bychom Vám rádi popřáli krásné a šťastné vánoce ve společnosti Vašich milovaných a blízkých. V novém roce 2019 hodně úspěchů a pohody.

Na závěr jedna novinka z posledního OZ:

úvěr ve výši 29,5 mil. Kč na školu je podepsán a jelikož na základě žádosti přišla o 6mil. vyšší dotace a do rozpočtu přišly ještě peníze, se kterými se nepočítalo, tak jako dárek k Vánocům Obec Velim doplatila všechny tři původní úvěry s nevýhodným úrokem..

8.12.2018  - LEPŠÍ A HORŠÍ ZPRÁVY z OZ 3.11.2018

to LEPŠÍ:

informovanost pro každého

Zápisy z OZ v PLNÉM znění nově vždy na úřední desce OU Velim ( po ověření cca za týden ) :

http://www.velim.cz/urad-obce/uredni-deska/

VELIMSKÉ NOVINY také nově od Ledna 2019 budou v den vytištění dostupné na webu obce :

http://www.velim.cz/velimske-noviny/

V jednání je mimo nového úvěru na přístavbu ZŠ i refinancování stávajících tří ( kanalizace a 2x MŠ), čímž bychom měli ušetřit na úrocích !

to HORŠÍ:

přáli jsme si pro nás snížit cenu za stočné , místo toho bohužel přichází opětovné zdražení :-(

Na OÚ přišla informace o nájemném, které VODOS příští rok zaplatí obci jako provozovatel obci Velim ( 1.528 mil ) , což je o 188tis více než v r. 2018 .

Byli jsme na VODOSU, abychom se dozvěděli bližší informace. 

Pan Ing. Nauš nás informoval o podmínkách koncesní smlouvy z roku 2013, kde z důvodu čerpání dotací na dobudování kanalizace ze státního fondu životního prostředí (SFŽP), je obec povinna ukládat na zvláštní účet finance na obnovu vodohospodářského majetku. Tyto peníze putují formou nájemného vypočteného SFŽP do obce  od provozovatele (Vodosu), který je započítává do ceny stočného. Pro příští rok to znamená dle našeho propočtu pravděpodobné zvýšení ceny cca o 5.5Kč s DPH/m3/osobu, což je cca 170Kč/osobu/rok ( v této ceně je i zvýšení cen na straně Vodosu Kolín, které může být max 7%). Do roku 2022 bude nájemné stoupat o cca 200tis. ročně. Nemáme z toho radost, ale s nájemným se nedá hnout :-(

zjišťujeme další informace a možnosti.

 

25.11.2018

Aktuální snímek ze stavby přístavby školy je na adrese:

WWW.ZS.VELIM.CZ
( refresh interval : 1 hodina )

 

19.11.2018 - střípky z OZ 14.11.2018

OZ startovalo oznámením p. starosty, že zasedání bude nahráváno na diktafon.

Atmosféra jednání se nesla ve velmi konstruktivním a pracovním duchu, veškeré projednávané věci byly zaslané v předstihu do mailu…

Nejdéle trvalo projednání návrhu rozpočtu na r. 2019, kde jsme si nechali vysvětlit jednotlivé paragrafy. U mnoha položek došlo oproti roku 2018 ke snížení kvůli přístavbě ZŠ. Položka podpory pro Sokol a FC byla ponížena o 480t.Kč na 100t., iniciovali jsme zvýšení  a na úkor zastupitelstva ( -200t) a činnosti místní správy (-200t. ) došlo k přesunu.

Rozpočet je vyvěšen na úřední desce, občané se k němu mohou v zákonné lhůtě písemnou formou vyjadřovat.

Sociální a ekologický výbor nebude zřízen, jeho agenda spadá pod p. starostu.

Úvěr na přístavbu ZŠ bude ve výši 29,5 mil Kč, v současné době se vyjednávaní podmínky o úvěru.

S ohledem na naše požadavky na ustavujícím zastupitelstvu, ohledně předložení stávajícího úvěrového zatížení obce, včetně úrokových sazeb, dalo OZ mandát k vyjednávání o výši úrokových sazeb, resp. možnosti refinancování stávajících úvěrů.

Od 1.4.2019 bude svoz hnědých popelnic zajištěn ve 14denním intervalu po celý rok.

Měli jsme touhu něco udělat s vánočním stromem. od p. starosty zazněla informace, že ozdob je dost a bude se strojit jiný strom.

Zajišťujeme kamerový dohled přístavby ZŠ Velim, instalace a správa z větší části zdarma, pronájem koncových zařízení půjde na vrub stavby. Průběh stavby bude na webu ZŠ. VELIM  a obce Velim

 

8.11.2018

dne 14.11.2018 od 18hod proběhne další zasedání OZ Velim. Jste srdečně zváni. Program ( současně pozvánka pro všechny) na toto a každé další OZ je jako doposud zveřejněná dle zákona 7 dní dopředu na úřední desce www.velim.cz

do dalšího vydání Velimských novin jsme zaslali odpovědi na otázky, které byly položeny všem zastupitelům:

Jak Vy osobně hodnotíte výsledky voleb do zastupitelstva naší obce?

M.ŠTĚPÁNEK:

Z pohledu hnuti Změna pro Velim a Vítězov bych výsledky voleb zhodnotil slovy „výzva“ a „očekávání“. V podstatě jde o výzvu a očekávání skoro 1/3 voličů, kteří svým hlasem prezentovali vůli po určité změně. Je mi jasné, že tři mandáty nejsou většinou v jedenáctičlenném zastupitelstvu. Nicméně jsem přesvědčen, že i tak budeme všichni tři pro chod a fungování obecního zastupitelstva přínosem a inspirací a budeme svými názory, argumenty a podněty naplňovat očekávání v nás vložené. Bez ohledu na určitou míru překvapení z průběhu ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva, pevně věřím a současně se i těším na věcnou a konstruktivní komunikaci a spolupráci se všemi kolegy zastupitelstva během následujících čtyř let. Osobně bych za sebe výsledky voleb zhodnotil jako velmi nečekané překvapení. Zvolení do obecního zastupitelstva z 6. místa určitě nebylo nikterak automatické, o to více si cením všech hlasů a vnímám to jako osobní závazek a ještě jednou bych rád všem upřímně poděkoval.

J.MüLLER:

Začnu malým příběhem, bez kterého by výsledky voleb byly jiné. V době, kdy jsme se rozhodli zkusit vytvořit kandidátku a vstoupit jako nový element do letošních voleb to byl celkem šibeniční termín. V zákonné lhůtě, do konce Července, jsme během necelých 2 týdnů měli dát dohromady kandidátku a sehnat min. 150 podpisů pod petici. V době dovolených to bylo trochu náročnější, ale během pár dnů jsme měli 11 snaživých a komunikativních lidí, se kterými nás spojovala chuť a stejné názory. I následné sesbírání podpisů bylo bezproblémové a to nás velmi potěšilo. Jako nováčci jsme se neměli o co opřít a proto jsme se rozhodli odstartovat volební kampaň, která trochu rozvířila velimské stojaté vody. Tím jsme dali lidem alternativu výběru. Naše odhadované šance byli 0 – 1 mandát, já jsem ve skrytu duše doufal ve dva. Výsledek nás překvapil všechny a o to je to pro nás větší závazek. Dle jedné studie, kterou jsem četl, je šance na opětovné zvolení v obcích až 80%  a proto mě nepřekvapilo zbylé stejné složení. V zásadě je to dobře, jejich zkušenosti se správou obce a jistá kontinuita jsou důležité. Je ale pravda, že zástupce Vítězova bych v zastupitelstvu uvítal. Z tohoto pohledu měla nejvíc našlápnuto ODS, která měla 2 kandidáty. Nyní bude záležet na tom, jak nás bude zbylé osazenstvo respektovat. Věřím ale, že jistá nervozita, která byla na prvním zasedání, postupně opadne a budeme všichni myslet na to, aby Velim a Vítězov bylo stále dobré místo k žití.

J.NEZAVDAL:

V naší obci se většina lidí zná osobně, zná jejich rodiny, popřípadě zaměstnání. Proto místní volby jsou hlavně o tom, jak Vás lidé vnímají. Našich necelých 30 procent nás velmi překvapilo. A to je velká výzva a zodpovědnost, abychom nezklamali voliče, kteří nám dali svůj hlas, ale hlavně přesvědčili i ostatní, kteří nám tu důvěru nedali. Bohužel jsou tu někteří lidé, kteří nás pořádně neznají a jejich neopodstatněné pomluvy mě a moje kolegy z naší strany zaráží. I přesto chceme postupně naplňovat program a směr, který jsme si předsevzali, a  to společně s  ostatními členy zastupitelstva, pakliže bude ochota pracovat pouze pro blaho obce a všech  občanů - to bych rád zdůraznil.

Které téma bude pro Vás v následujícím volebním období prioritní? Jak konkrétně chcete prosazovat program Vaší strany či sdružení?

Na tvorbě programu jsme se podíleli všichni kandidáti ze „Změny“, a proto tu nechceme mluvit konkrétně sami za sebe.Z tohoto důvodu je tato část identická pro všechny tři zvolené zastupitele.

Na úvod lze konstatovat, že v podstatě nejde o priority, ale souhrn oblastí, které jsou dle našeho názoru dnes opomíjeny a odsunuty tzv. na druhou kolej. Jelikož celý příští rok se bude z větší části točit kolem přístavby školy, kterou mimochodem považujeme za důležitý a velmi významný projekt, máme dost času na to se nadechnout a začít pracovat na nějakých konkrétních projektech (může se jednat např. o rekonstrukci hřiště u sokolovny, dořešení sběrného dvora, přezkum doposud uzavřených smluv a závazků obce, aktivní zapojení spoluobčanů formou sběru podnětů a požadavků apod.). Naším cílem je vytvořit společný seznam projektů všech stran v zastupitelstvu, které by se realizovaly jak v krátkodobém, tak i v dlouhodobém výhledu. Tento výčet plánovaných aktivit by byl jednak veřejně přístupný a současně by občanům ukazoval, v jaké fázi se jednotlivé projekty konkrétně nacházejí. To samozřejmě souvisí s otevřenou komunikací a informovaností, která byla dle našeho názoru v naší obci doposud opomíjená, avšak my ji považujeme za velmi důležitou a zásadní. Na druhou stranu je férové sdělit, že většina přínosných věcí a návrhů se prolíná napříč stranami (např.: cyklostezky, parkovací místa u nádražní budovy, multifunkční hala, podpora místních spolků a sportovních organizací, chybějící volnočasový společný prostor, budování vodojemu, dobudování chodníků atd.) a není důvod tyto návrhy nepodporovat. V tuto chvíli jsme aktivní součástí zastupitelstva, takže při prosazování záleží, jestli na naše návrhy a podněty bude nahlíženo z hlediska přínosu pro obyvatele Velimi a Vítězova, nebo ne.

Dovolte nám osobní otázku – co rád(a) děláte (zájmy, koníčky,…)?

M.ŠTĚPÁNEK:

V posledních letech byly všechny mé zájmy a koníčky upozaděny před rekonstrukcí a úpravou bydlení, nicméně v současné době je již můj veškerý čas věnován rodině a hlavně dětem a jejím aktivitám. Pokud mi jen čas dovolí, tak velkým relaxem je pro mě jízda a cestování na motorce, rybaření, myslivost, jízda na kole a poznávání nových míst jak v České republice, tak mimo ní. A tak trochu jako každý správný Čech, jsem poměrně výrazně „postižen“ diagnózou kutilství všeho druhu. J

J.MüLLER:

Vše co mám rád se mi nejvíce prolíná s mou rodinou a cestováním.. Na rodinné výlety využívám aktivně hru gecocaching, která nás vždy dovede do zajímavých míst, která bychom jinak neměli důvod navštívit. Obecně při cestování rád navštěvuji nová místa, a to jak v rámci ČR , tak i zahraničí. Aktivní pohyb pro mě znamená cyklistika, turistika, v poslední době hlavně horská, v zimě pak lyžování.

J.NEZAVDAL:

Mnoho energie věnuji florbalu , kde jsem aktivní hráč, ale i trenér našich dětí. O volných chvílích, kterých ale moc není si rád vyjedu na kole. V zimě trávím hodně času na horách, kde si mohu dobře zalyžovat a odpočinout. Rád si také posedím s kamarády u dobrého piva nebo vína. A samozřejmě nesmím opomenout rodinu, která je pro mě to nejdůležitější.

30.10.2018

Ustavujici zasedani zastupitelstva aneb demonstrace sily v 

Dne 29.10.2018 proběhlo ustavující zasedání zastupitelstva obce Velim s cílem zvolit vedeni obce. Zasedání se konalo v přízemí v obřadní síni , kde se dostavilo cca 20 hostů.Po zákonných formalitách byl zástupcem vítězného hnuti navržen na starostu pan Seifert. Jiří Müller odprezentoval pozici druhého nejsilnějšího hnuti v tom smyslu, že druhé místo sice opravňuje hnuti Změna pro Velim a Vítězov předložit protikandidáta na starostu, nicméně plně respektuje výsledek voleb, kandidáta navrhovat nebude a dle této skutečnosti se při hlasováni zachová. Následné hlasováni v poměru 7 PRO, 3 se ZDRŽELI, 1 PROTI, zvolilo starostu obce.
Dalším krokem byla volba místostarostů. Jako první kandidát navržen p. Seifertem byl pan Kostka. Následně pan Štěpánek uvedl, ze v návaznosti na výsledek letošních komunálních voleb, resp. skutečnosti, že z nuly se Změna pro Velim a Vítězov stala druhým nejsilnějším uskupením v pořadí a že téměř 30 % voličů se v podstatě jasně svým způsobem vymezilo, sdělilo názor a prezentovalo vůli po změně. Z těchto důvodu hnuti považuje za naprosto logické a plně legitimní, obsadit místo místostarosty. V návaznosti na tuto skutečnost požádal členy zastupitelstva o podporu kandidáta Jiřího Müllera, kterého současně tímto formálně navrhl na pozici místostarosty.
Následné hlasovaní odhlasovalo 7 hlasy PRO pana Kostku jako místostarostu, a současně v poměru hlasů 7 PROTI , 4 PRO neodhlasovalo pana Müllera jako místostarostu. Změna jako celek si stála za svým návrhem a proto nenavrhla jiného dalšího kandidáta.

Skutečnost, ze staronové sedmičlenné složení obce nehodlá připustit ani reflektovat výsledek a vůli téměř 30 % voličů Velimi, je velmi smutné, ale bohužel v kontextu řízení a vedeni obce posledních několika let, velmi běžné a standardní. Demonstrace sily byla v tomto okamžiku neoddiskutovatelná. Na druhou stranu tato konkrétní zkušenost jednoznačně potvrzuje, ze bylo naprosto správným krokem založit hnuti Změna pro Velim a Vítězov a kandidovat do letošních voleb. Slovo "změna" není jen prázdné a účelové předvolební heslo, ale naprosto žádoucí. 
Věříme, že tyto kroky a činy nás mohou pouze a jedině posílit. Myšleno přízní a podporou spoluobčanů, kterou již v současné době intenzivně vnímáme. Z těchto důvodu opakujeme, že chceme a budeme otevřeně informovat o dění a konáni zastupitelstva obce, o praktikách a přístupu ke konkrétním návrhům a projektům, které za Zmenu pro Velim a Vitezov přineseme.

 18.10.2018

 Dne 29.10.2018 od 18:00 hod. se v zasedací místnosti OÚ Velim koná ustavující zasedání zastupitelstva obce Velim. Zároveň Vás informujeme, že dne 26.10.2018 v 10:00 hod proběhne slavnostní poklepání na základní kámen a tím zahájení akce ´ Přístavba Základní školy T.G.Masaryka, Velim ´

6.10.2018

 

Vážení spoluobčané,  ve volbách jste rozhodli 

Rádi bychom Vám vyjádřili poděkování, že jste nás ve volbách do obecního zastupitelstva tak masivně podpořili. Výsledek 29,14 % byl pro nás (a zcela jistě i pro jiné) velkým překvapením, a rozdíl na vítěze 2,4 % je celkem těsný. Je to pro nás velký závazek. Budeme se snažit Vám dokázat, že Vaše volba byla správná a naše přítomnost v zastupitelstvu bude pozitivním přínosem. Vzniklé 3 mandáty nám umožní být slyšet, ale z jednoduchých počtů zastoupení v OZ bude naší cestou primárně usilovat o otevřenou a transparentní komunikaci, informování občanů Velimi a Vítězova o činnosti zastupitelstva a obecního úřadu. To vše jak formou tištěnou, tak i digitální cestou publikováním na www.zmenaprovelim.cz a facebooku. Jsme nováčkové, tak nám zajisté bude chvilku trvat, než se zorientujeme ve fungování zastupitelstva a obce, a začneme prosazovat své a Vaše myšlenky. Je mnoho možností a cest, kterými se naše obec může vydat. Záleží na stavu obecní pokladny, pečlivém uvážení všech variant a vůli zastupitelů naslouchat potřebám občanů.
Velmi si ceníme podpory a pozitivních ohlasů, které od Vás dostáváme. Zároveň děkujeme všem ostatním kandidátům, že měli tu odvahu do toho jít a přinést občanům alternativu do letošních voleb. Bez nich bychom tu nebyli ani my. Vaše náměty nám můžete předávat i prostřednictvím kohokoliv z nich.
Naším cílem je, aby všechny naše kroky vedli ke spokojenému, bezpečnému, přátelskému a inspirujícímu životu našich dětí, rodinných příslušníků, přátel a všech občanů v naší obci.

 

Vaši zvolení kandidáti

Jaroslav Nezavdal, Ing. Martin Štěpánek, Jiří Müller 

publikováno ve Velimských novinách 9-2018

 

 

 

 

JSME JEDNI Z VÁS!

 

 

 

 ZAJISTÍME:                                                          

 

 NIŽŠÍ POPLATKY

 - za svoz odpadu, stočné

 PENÍZE PRO OBEC

- transparentní výběrová řízení, revize smluv a závazků

PODPORU VŠECH SPOLKŮ A SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ

- jasný klíč pro přerozdělování financí a další rozvoj zájmové činnosti pro děti a mládež

 INFORMOVANOST O DĚNÍ V OBCI

- větší a transparentnější přístup k informacím o současném dění v obci a o plánovaných projektech

 PODPORU AKTIVNÍHO ŽIVOTA

- nová odpočinková zóna v lesoparku, cyklostezky atd.

 BEZPEČÍ  A POŘÁDEK V OBCI

- otevření debaty o obecní policii, zaměření se na problematická místa

 PODPORU KULTURNÍCH AKCÍ

- příspěvky a propagace akcí zájmových spolků

 

Najdete nás i na FACEBOOKU | ZMENAPROVELIM

 

 

 

 

Pokud nás chcete jakkoli podpořit , máte-li dotaz, nápad, připomínku nebo Vám něco schází ve Vaší části obce, pište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

 

JARDA NEZAVDAL

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

MARTIN ŠTĚPÁNEK

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

JIRKA MULLER

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

KONKRÉTNÍ PROGRAM

 

 

INFORMOVANOST

Obecní web a Velimské noviny jsou určeny pro informování občanů o veřejném dění v obci a proto chceme, aby tato media lépe informovala o probíhajících či plánovaných projektech a aby byly přístupné v elektronické podobě zdarma. Doba pokročila, současné technologie umožňují rychlejší a efektivnější komunikaci a proto je třeba přetvořit obecní webové stránky do modernějšího vzhledu umožňující větší interaktivitu s chytrými telefony a našimi občany.

 

SLUŽBY a REVIZE HOSPODAŘENÍ

KONTROLA VŠECH DOPOSUD UZAVŘENÝCH SMLUV A ZÁVAZKŮ, VČETNĚ HOSPODAŘENÍ OBCE

nechceme být obec s nejdražšími poplatky za stočné a odvoz odpadu, současná výše je enormně vysoká !

 

 

AKTIVNÍ ŽIVOT, ODPOČINEK A RELAXACE

Obci chybí venkovní odpočinková zóna pro všechny věkové kategorie, místo, kde bychom se mohli potkávat a relaxovat.  Za školkou směrem k ´vítězovskému´ rybníku se nabízí ideální velká plocha pro vytvoření relaxačního lesoparku, na jehož výsledném uspořádání a osazení bychom se mohli podílet vlastními nápady všichni. Dokážeme si představit zapojení fantazie našich dětí ze základní školy, umístění různých herních prvků, cestičky, interaktivní hřiště, lavičky, či malý amfiteátr.

O cyklostezkách už bylo naslibováno mnoho. Samozřejmě i my chceme cyklostezku do Vítězova, ale i ostatních směrů, tedy směrem na Kouřim, Cerhenice, Poděbrady či Kolín. Otázka je: chceme roky čekat na asfaltovou cyklostezku, abychom měli dostatečný komfort na kolečkových bruslích? Či už jsme mohli dávno mít do Vítězova alespoň štěrkový chodník, který by odvedl cyklisty a chodce ze silnice ?

Diskuze nad cyklostezkami i do ostatních směrů, na Poděbrady, Kolín, či Kouřim

  

ŠKOLSTVÍ

PODPORA VÝSTAVBY MULTIFUNKČNÍ HALY S MOŽNOSTÍ VYUŽITÍ PRO VŠECHNY MÍSTNÍ SPOLKY A SPORTOVNÍ ORGANIZACE I JEDNOTLIVCE, VČETNĚ NOVÉ JÍDELNY

 

BEZPEČNOST A POŘÁDEK V OBCI

BEZPEČÍ NAŠICH OBČANŮ A BLÍZKÝCH JE PRO NÁS VELICE DŮLEŽITÉ

- Možnost vytvoření obecní policie ve spolupráci s okolními obcemi s možností realizace

  kamerového dohledu veřejných a frekventovaných prostranství.

- Analýza všech možností s cílem zahájit jednání s vlastníkem ubytovny, směřující

  eventuálně k jejímu odkupu

 

BYDLENÍ

- PODPORA BYDLENÍ A VÝSTAVBY SOCIÁLNÍCH a STARTOVACÍCH BYTŮ PRO NAŠE OBČANY

  (chceme, aby místní mladé rodiny měly možnost spokojeně žít ve Velimi nebo Vítězově)

- Rozšíření služeb pro méně soběstačné nebo osamělé seniory

 

VZHLED OBCE 

 - ROVNOMĚRNÝ ROZVOJ VŠECH ČÁSTÍ OBCE

  DOKONČOVÁNÍ VŠECH PROJEKTŮ DO KONCE

  (viz 20let nedokončené chodníky ve VŠECH částech obce )

 

 

 

 

 

 

NAŠE VIZE

 

Vážení spoluobčané, rádi bychom Vám představili nové sdružení nezávislých kandidátů do voleb obce Velim. Ty se budou konat 5.- 6.10.2018. Sdružení vzniklo s cílem přinést svěží vítr do naší obce. Žijeme tu s Vámi a rádi bychom, aby naše obec byla pospolitá, energická a neustala ve vývoji. Chceme tu stejně jako Vy žít, bavit se, sportovat, scházet se s rodinou a přáteli a podílet se na rozvoji Velimi i Vítězova.

I my se rádi hýbeme a proto nepřestaneme podporovat sport a pohyb v jakékoliv formě se spravedlivou podporou pro všechny. Velmi si ceníme všech, kteří ve svém volném čase, i v dnešní uspěchané době, dokáží věnovat svůj potenciál a energii ostatním a tím je motivovat k překonávání sebe sama. Tím spíše, když toto dělají nezištně bez nároku na honorář a jedinou odměnou je jim chuť a snaha jejich svěřenců.

Stejně tak je pro nás důležitá výchova našich dětí. V dnešní době se nikdo neobejde bez kvalitní výuky, která je od narození v našich rukách. Počínaje mateřskou školou, kde každý získává základní návyky přes školu základní, která zásadně ovlivňuje směřování svých žáků. Co člověk, to originál, ale přesto chceme, aby z naší základní školy vycházeli žáci co nejkvalitněji připraveni na další studium.

Rádi bychom vybudovali nový společný obecní prostor, kde, jak věříme, se budou scházet všechny generace na neutrální půdě. 

Jsme ve věku, kdy povětšinou máme ještě malé děti, ale už se začínáme starat o své rodiče. Proto dokážeme reflektovat na potřeby všech generací.

Je mnoho možností a cest, kterými se naše obec může vydat. Záleží na stavu obecní pokladny, pečlivém uvážení všech variant a vůli zastupitelů naslouchat potřebám občanů.