mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 11.9.2023

Povoz domény a webových stránek www.zmenaprovelim.cz bude ukončen a případné aktivity a info na facebooku

 

DĚKUJEME VŠEM ZA MINULOU, SOUČASNOU I BUDOUCÍ PODPORU !!!

 

 

 10.9.2023

Po delší době přinášíme malé faktické info z obce:
🔵V brzké době započne rekonstrukce parkoviště před obchodem Central u náměstí. Staveniště bylo předáno firmě KG Tranzit, která zakázku vyhrála za cenu 1,85 mil s DPH.
🔵U kluziště bude za cenu 1,166 mil. s DPH před nadcházející sezonou instalován samoobslužný plnorozměrový turniket s platebním terminálem. Pravidla a ceny za vstup se včas dozvíte
🔵Obec pořídí venkovní elektronickou úřední desku
🔵Práce na projektu vodojemu pokračují , byl vybrán administrátor dotace, který zajistí žádost a výběrové řízení
🔵Firma Artendr vyhrála soutěž na projektovou dokumentaci rekonstrukce obecního úřadu, jejíž součástí bude mimo jiné i zajištění bezbariérového přístupu do 1. patra k podatelně.
🔵Obec odkupuje od Římskokatolické farnosti Kolín část vítězovského rybníka , spolu s tím má dojít k bezúplatnému převodu hřbitova a kostelní věže z církve na obec.
🔵Rýsuje se naděje pro budovu fary. Probíhají práce na projektu přestavby fary na „ dětskou skupinu „ https://cs.wikipedia.org/wiki/Dětská_skupina
Projekt se stavebním povolením musí být hotový do doby konce listopadu, což je nejzazší termín pro žádost o dotaci, na kterou lze čerpat až 100% nákladů . Vše zajištuje firma Artendr
🔵Přes léto došlo ve škole k výměně zářivek za modernější svítidla a finišuje výměna kotlů ve staré budově ( investice cca 1,7 mil Kč.)
.... A nové střechy na obecním úřadě jste si jistě všimli 🙂
Více info v zápisech OZ

 

 

 

 

 Jiří Müller, ČLEN OZ

 

 Ing. Martin Štěpánek, ČLEN OZ

 

č. 3 : Jaroslav Nezavdal, 49 let, podnikatel

 

č. 4 : Lukáš Herman, 45 let, OSVČ

 

č. 5 : Radek Chlád, 54 let, obchodní zástupce

 

č. 6 : Vít Saiver, 43 let, podnikatel

 

č. 7 : Jan Kolář, 48 let, podnikatel

 

č. 8 :Dana Málková, 45 let, administrativní pracovník

 

č. 9 : Jiří Miňovský, 46 let, podnikatel


 

č.10 : Jiří Drahovzal, 42 let, mechanik

 

 

č. 11 : Josef Nejedlý, 46 let, ICT senior specialista

  

 

 

  DĚNÍ Z OBCE :  

6.9.2022

Souhrn zastupitelstva 31.8.2022
za nás asi poslední info před volbami….
 
🔵Na úřadě stárne střecha a teče do ní. V rozpočtu jsou vyčleněny na její rekonstrukci 2mil. Kč. Na webu bude vyvěšeno výběrové řízení na dodavatele. Pokud to termínově vyjde, dojde k vyhodnocení ještě v tomto volebním období. !
🔵Obec se začíná zajímat o problematiku fotovoltaických panelů na škole, kde bude podle odhadů vedení školy energetická náročnost na plynové vytápění vyšší o cca 1 mil. korun. A k tomu jsme na hraně životnosti kotelny ve staré budově. Školka vytápí elektřinou, ale tarif „ ještě za levno „ bude končit koncem roku. Nové zastupitelstvo, stejně jako všichni, bude muset řešit energetické audity a úspory.
🔵Díky získaným dotacím, vyššímu výběru daní a nealokovaným prostředkům má obec Velim volné prostředky, které budou vloženy na krátkodobé termínované účty, čímž obec získá při úrocích kolem 6% cca 190tis Kč měsíčně.
🔵Obec jedná s Římskokatolickou farností Kolín o převodu katolického hřbitova do vlastnicví obce a současně také o převodu části vítězovského rybníka
🔵Pokračuje se v projektování vodojemu, nicméně stále nedošlo k podpisu smlouvy pod příjezdovou komunikaci, čímž se to komplikuje. Jednání stále pokračují.
🔵V Novoveské ulici dojde k revizi dešťové kanalizace a po vyhodnocení stavu by mělo dojít k dořešení problému s propadlými kanály ve vjezdech.
🔵Pokračuje se v hledání alternativního návrhu na parkoviště u „ Cenrálu na náměstí „
🔵Na jednání byl i zástupce firmy Salima, který zastupitelstvu objasňoval dotaz ohledně používání průmyslových kalů na hnojení obecních pozemků. Více se dočtete v zápise č.10/2022

 

 3.8.2022

DŮLEŽÍTÉ INFO Z LETNÍCH OZ :

✓ V dohledné době dojde k opravě děr a krajnic na silnici kolem školky na Vítězov. Huráá 🙂
✓ Rekonstrukce chodníků se sice zpozdila, začne za týden, nicméně datum dokončení 31.10.2022 se nemění. Začne se v Novoveské, poté Karlova
✓ Termín dokončení brownfieldu v piance se posouvá na 15.11.2021. Práce sice budou hotové do původního termínu, tedy konce srpna, ale ČEZ opět hodil vidle do termínu kolaudace trafostanice
✓ Práce na vodojemu pokračují, byla odhlasována smlouva o smlouvě budoucí s firmou Gemec Union na odprodej pozemku pro přístupovou cestu. Vyjednané podmínky před vlastním prodejem jsou svázané se změnou ÚP, mluvíme tedy o roku 2023. A pak ještě obec nemá odkoupený vlastní pozemek pod vodojem, i když o tom zastupitelstvo rozhodlo před rokem a půl.. 😕
HEZKÉ LETNÍ DNY .-)

 

15.6.2022

Vážení Velimští a Vítězovští spoluobčané .
Dáte nám možnost se opět účastnit voleb do obecního zastupitelstva ? Víte jak ?
Svým podpisem pod petiční arch, který jako sdružení nezávislých kandidátů dle zákona musíme předložit. Podepsat se mohou občané 18+ s trvalým pobytem ve Velimi a Vítězově. Podpisem se neupisujete k tomu, že nás budete volit. Jen nám dáte možnost kandidovat 🙂
Děkujeme za podporu. Rádi se u Vás stavíme pro podpis. Případně děkujeme za podporu a pomoc při sběru podpisů 🙂 kontakt zde na FB, či email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

3.6.2022

NĚCO INFO Z OBCE:
OPRAVU CHODNÍKŮ v ulici Novoveská a Karlova vyhrála z pěti nabídek firma KG Servis s cenou 3.7mil bez DPH . Druhá v soutěži , firma AVE Kolín byla o 142tis dražší. Nejdražší nabídka byla 4.8mil Kč . Oprava začne v Červnu.
KONKURZ NA ŘEDITELE školy proběhl. Na pozici se přihlásila jedna osoba, 2.6. probíhal pohovor s osmičlennou komisí. Předpokládáme, že budoucí ředitel - ředitelka po schválení představí veřejnosti plán rozvoje školy.
VÝZVA NA ROLBU na úpravu ledu byla zrušena, jelikož ze čtyř nabídek vyhověla jen jediná s cenou 1.9mil bez DPH. Budou přespecifikovány podmínky výzvy. V úvahu připadá i možnost pronájmu.
 
21.3.2022
 
Vedení obce vs zastupitelstvo
Právě vyšly Velimské noviny č. 2/2022. https://www.velim.cz/obec/velimske-noviny/
Obsahují mnohé osobní přestřelky. Z obecního informačního a kulturního sdělovatele se stává osobní chat starosty s jednotlivými občany. Ale co nás jako členy OZ překvapilo je "Projekt Pianka" uvedený na první straně. Než jsme se stali členy zastupitelstva, informace o projektech se Velimáci dozvídali v lepším případě až při začátku stavby. Nyní se situace trochu obrátila, bohužel možná až moc. Členové OZ se dozvídají informace z novin dříve, než jsou zastupitelstvem detailně prodiskutované, projednané či schválené. Samozřejmě nabízí se kacířská otázka, zda se to z novin nedozvěděli jen zástupci „Změny pro Velim“? Každopádně pro upřesnění, téma využití prostoru po budově bývalé Pianky, k tomu odpovídající parkování a další, nebylo na zastupitelstvu doposud nikterak schváleno. Ano, byly předloženy 4 varianty řešení, nicméně žádná podrobná diskuse doposud neproběhla. Na druhou stranu nelze vyloučit, že vše proběhne stejným způsobem, tak jako když se budova bývalé Pianky bez jakékoli diskuse a podkladů prostě nenávratně zbourala. Zpět k článku a informacím v něm. Jedná se zejména o parkovací místa, o kterých se pan starosta rozepsal. Za nás je důležité zdůraznit, že kapacita parkoviště vzhledem ke stavěnému kluzišti je nedostatečná. Pokud ke každému potenciálnímu bytu započítáme jedno parkovací místo, tak návštěvníci kluziště budou parkovat po trávních plochách po okolí, přilehlých ulicích či kde to půjde. Je potřeba brát v potaz, že v současné době vybudované parkoviště je součástí projektu brownfield, který musí svou úlohu plnit min 5 let, tedy minimálně do roku 2027.
Je však možné, že parkování k budoucímu bytovému domu Pianka bude řešeno v projektu. Na závěr musíme zmínit, že na základě dosavadních zkušeností, bohužel ne všichni zastupitelé mívají možnost k nahlédnutí do projektových dokumentací. Myšleno před realizací konkrétních staveb. 😕
Tak jako vždy jde o zvláštní způsoby a metody, které sice vedou ke kýženému výsledku, ale obyčejný občan obce je obvykle nemá možnost vnímat ve všech souvislostech.
 
 21.3.2022
 
ČD (Edit: SŽ) plánují TRVALE UZAVŘÍT železniční přejezd ve Fajberku !
V příštím týdnu proběhne první kolo jednání obce Velim ,dotčených orgánů a SŽ. Stanovisko celého zastupitelstva je nesouhlasné.

 

7.1.2022

Co se plánuje v roce 22 ?
Schválený rozpočet mimo pravidelné výdaje kalkuluje s těmito investicemi a částkami:
19 mil. – dostavba brownfield Pianka
2 mil. - vícepráce brownfield Pianka
2 mil. – rolba ke kluzišti
3,9 mil – vybavení tříd nové přístavby školy + schodolez
3mil. – chodníky nejspíše jedna strana ul. Novoveská, jedna strana ul. Karlova, případně Nádražní (kterou obec vloni vykoupila od ČD) či Sokolská
1 mil. na úpravu prostranství na náměstí před potravinami Central
2 mil. si vyžádá oprava střechy na OÚ, do které zatéká.
1,3 mil. přípravné práce na parcelaci Skalka a legalizaci komunikace 1. Máje
0,6mil. nákup šťěpkovače
1 mil. vodovod
Financování nad rámec plánovaných příjmů počítá se zůstatkem z roku 2021 a zbytek z původního nevyužitého úvěru na školu.
Odkaz na schválený rozpočet:
Na mimořádném OZ 1.11. došlo k odsouhlasení zvýšení poplatku za svoz popelnic.
Na rok 2022 dochází k navýšení o 150 Kč na osobu. Náš návrh na nezvyšování poplatku neprošel....
Dosavadní stav k roku 2021 byl 750 Kč na osobu 0-69let, a 500 Kč pro osoby 70+.
Od 1.1.2021 se změnil zákon, který umožňuje obcím vybírat poplatek nově až do výše 1200 Kč na osobu, doposud to bylo max 1000 Kč na osobu. Ani jedna z maximálních částek samozřejmě nebyla využita a v podstatě ji ani naprostá většina obci nevyužívá. Naopak je snaha udržovat výši poplatku v rozumné a únosné výši. V této věci jde většinou o politické rozhodnutí zastupitelstva obce, nikoli o ekonomickou rovnováhu v příjmech a výdajích za svoz odpadu.
Je férové ovšem také zmínit, ze cena za skládkování odpadu se rapidně zvyšuje a bude do budoucna zvyšovat. Stejně tak jako řada ostatních obcí, tak i obec Velim za odpad doplácí, a to každoročně více a více. Dle dat, která ale budou úplná až ke konci roku je zřejmé, že objem směsného komunálního odpadu klesá, což je velmi dobra a důležitá zpráva ! Oproti roku 2019, kdy jsme neměli doma ještě barevnou plastovou hitparádu, se objem směsného odpadu za roky 2020 a 2021 snížil téměř o 20% a třídění papíru vzrostlo o víc než 150 %. Společenským cílem je samozřejmě generovat co nejméně odpadu, ideálně žádný, ale pokud již odpad vzniká, je cílem nového zákona o odpadech co nejvíce třídit...
Proto všem děkujeme, že třídíte, stále to do budoucna dává smysl !

 

14.10.2021

FÁMA O VODOJEMU...

 
Už jste slyšeli, že ve Velimi nebude vodojem? A že za to můžou mimo jiné i zástupci „Změny pro Velim“, protože se 22.9.2021 při jednom hlasování zdrželi ? Bohužel, doba je dnes taková, že se dají šířit nesmysly a překroutit lze úplně všechno... tak jako i v tomto případě…
 
Za prvé. Hlasování nebylo o tom, jestli bude nebo nebude ve Velimi vodojem.
Za druhé. Jen blázen by si mohl myslet, že kdokoliv ze zastupitelstva nechce vodojem.
Za třetí. Na projektu vodojemu se pracuje již od 5/2020 , projekt se tak nezastavil, ani se neposouvá o roky.
 
O co se vlastně jedná.
1. Na projektu se vyskytl problém s pozemkem, kde by měla vést trubka a tak obec zahájila jednání s majitelem sousedního pozemku.
2. Majitel zmíněného pozemku zareagoval zasláním vyjádření, že je i v jejich zájmu vybudovat vodojem a jsou naklonění dalšímu jednání
3. Na jednání zastupitelstva dne 22.9 bylo předloženo jejich„doporučení o změně územního plánu v lokalitě bývalého motokrosu“, kde by měl stát nový vodojem.
4. Dle našeho názoru se nejednalo o žádnou žádost, a tak logicky nebylo o čem hlasovat, proto jsme se při hlasování zdrželi.
5. Další postup a řešení je za nás jasné a jednoduché.
6. Obec předloží majiteli pozemku návrh smlouvy o smlouvě budoucí a to se všemi konkrétními podmínkami nutnymi k úpravě projektu
7. Pokud nebude se smlouvou problem, tak následně na jednání zastupitelstva se o návrhu této smlouvy dá hlasovat a současně se dá hlasovat i o žádosti majitele pozemku s konkrétními požadavky na změnu územního plánu.
8. Mimochodem na možný problém s avizovaným pozemkem jsme upozorňovali již více než před 1,5 rokem a bylo nám obratem odpovězeno, ať se nestaráme, že vše řeší projektant. Tak na to došlo.
9. Tři zastupitelé z jedenácti rozhodně nemohou nijak zásadně ovlivňovat výsledky hlasování a proto šíření dopadu našeho hlasování je velmi úsměvné.
10. Vždy je podle nás mnohem efektivnější hledat konstruktivní řešení než vytvářet emoce, šířit nepravdy a lži.
Díky za pozornost.
 
 4.4.2021
 
„Dnes někdo sedí ve stínu, protože kdosi kdysi dávno zasadil strom.“ - praví moudrý citát 🌳🌳🌳
A tak i nově vzniklá alej na staré cestě do Nové Vsi bude stínit příštím generacím.
Máme z toho radost😉👍
🌳  🌳lípa srdčitá ( Tilia cordata ) , 70ks 🌳  🌳
děkujeme dobrovolníkům z Velimi i Vítězova, že tu s námi nezištně strávili sobotní odpoledne , plné aprílového počasí ... ☀️🌧⛅️
 
🪓🪓 dále byla obnovena cesta krajem lesa a v je v plánu urovnání nerovností 🚜 🚜
 
bude to hezké místo na procházku 👍😉
 
 13.3.2021
 
 
JAKÁ JE BUDOUCNOST HLAVNÍ BUDOVY PIANKY ?
Že probíhají práce na brownfieldu pianky se všeobecně ví. Ale jak je to s tou poslední budovou ? To už všem jasné není. Stále stojí. Jisté je, že už minimálně jeden a půl roku se na zastupitelstvu ptáme, co bude s hlavní budovou, že je to potřeba zavčasu řešit. Myšlenka byla budovu opravit a vytvořit nové byty, kterých mohlo být až 25. A to buď za přispění obce a dotace, nebo odprodeje soukromému investorovi. Budova se mohla rekonstruovat, či zbourat, a postavit nová, třeba menší… Jednu chvíli přišel návrh na sociální bydlení... Ale jinak se bohužel za celou dobu nestalo vůbec nic. Jen pro konejšení občas řečeno, že se uvidí , jak to dopadne. Čas běžel a nyní jsme dostali návrh na soutěž o demolici, která je odhadnuta projektantem na 5.95 mil Kč bez DPH ( dle schválené směrnice do 6ti mil. stačí poprat tři firmy a vyvěsit zakázku na web…. To jen pro info)
Ale my se ptáme, proč se celou dobu nic nedělo? Proč pan starosta s místostarostou věc jen odkládali, nenaslouchali, a nechávali nás v naději, že se třeba něco stane? Proč nyní, když je brownfield v plném proudu, už je nabídnuta jen ta nejjednodušší cesta, tedy bourání ? Obec to bude stát dost peněz...
Je sice možné, že obec by dostala dotaci na bourání, ale to jisté není.
Otázka je, jak se v tomto kolotoči vlastně může zastupitelstvo podílet na rozvoji obce ? Kdyby před rokem bylo většinou rozhodnuto o bourání, jsme zticha.
OZ se koná ve středu 17.3.2021
 

17.2.2021

JAK DOPADL PRVNÍ ROK SE SYSTÉMEM TŘÍDĚNÍ DTD ( door to door)

Od 1.4.2020 se v naší obci třídí papír a plast do nádob o velikosti 240l, které mají občané doma. Tato zásadní změna se dotkla nás všech. Zpracovali jsme data od svozové firmy Nykos a.s. a přinášíme porovnání s lety předešlými.

Podíl vytříděného odpadu každoročně roste,  v porovnání s rokem 2018 je letos procento vytřídění vyšší o 13,5 %., meziročně od roku 2019 o 10%. To jsou reálné výsledky, kterých jste dosáhli vy, občané Velimi a Vítězova ! Největší změna nastala u poklesu celkové hmotnosti SKO ( směsný odpad ), kde oproti roku 2019 došlo ke snížení o více než 20 %. Dále se zvedlo vytřídění papíru z 19t v roce 2019 na 50,83t v roce2020, tedy o úctyhodných 160% více ! Je názorně vidět, že doma dokážeme lépe využít kapacitu popelnice. U plastů to jako taková senzace nevypadá, vytřídili jsme o 3% více než v roce předchozím. Přesto je to dobrý směr, jelikož vloni mohli kontejnery využívat i podnikatelé, či obyvatelé okolních vesnic. Nyní je ve statistice ze ¾ roku vytříděný plast opravdu pouze od našich občanů. Názorně je to zřetelné v následujících grafech.

Od 1.1.2021 vešel v platnost nový odpadový zákon, a bohužel současně došlo k razantnímu zvýšení cen skládkového a BIO odpadu.  Jaké budou dopady těchto změn na obec Velim se dozvíte v některém z dalších vydání VN. Děkujeme, že třídíte, děláme to pro sebe !

 

Odpady 2020

 

 

 

30.1.2021

(NE)Covidové mimořádné zastupitelstvo 27.1.2021

Na toto datum starosta svolal mimořádné jednání. To, že bylo zapotřebí schválit smlouvu o svozu odpadů, smlouvu o autobusové dopravě, či smlouvu náležející k brownfieldu, bylo jasné. Mimořádné jednání se ale liší od řádného pouze tím, že ho starosta může vyhlásit mimo harmonogram. To jen na úvod na vysvětlenou.

Na jednání zastupitelstva se však tentokráte dostavilo  několik spoluobčanů z Vítězova a Velimi. Hned po nakouknutí do místnosti byli zastaveni a bylo jim sděleno, žedíky jejich přítomnosti nebudou dodrženy hygienické pokyny a OZ se prostě ruší. Občané tedy zůstali překvapeni u vchodu a na chodbě. Nedali se  však úplně odradit a sdělili své obavy.Hlavním a jediným tématem byla „jednosměrka u školky“.Zajímalo je, kdo a proč to způsobil. A hlavně jakým způsobem bude problém ze strany obce řešen.Dle mínění vedení obce se sice stala chyba, ale vlastně je vše v pořádku. Konkrétně pana místostarostu navržená jednosměrka vůbec neuráží. Až na jednu vyjímku se nikdo z ostatních zastupitelů vůbec nevyjádřil. Současný závěr je takový, že stavební firma do doby kolaudace „přeškrtne“ všechny nově instalované značky, což bude platit zhruba do konce února, kdy bude silnice po procesních změnách oficiálně zkolaudovaná jako jednosměrka. Jiné řešení v tuto chvíli neexistuje. Dále od pana místostarosty zaznělo, že pokud vyjde dotace na opravu silnice kolem školky, bude snaha, aby silnice byla opět obousměrná. Vzhledem k tomu, že dotace už několikrát nevyšla, není zřejmé, jestli k tomu někdy dojde.L Podotýkáme, že nás stále zajímá, kdo chybu způsobil a samozřejmě i to, jak se to bude nadále řešit! Čekáme tedy, že se vedení obce k tomuto tématu vyjádří na nejbližším jednání zastupitelstva.

Po odchodu občanů se schvaloval program jednání. Pan TT požádal o přidání nového bodu : „ Zprávy členů ZO, diskuze“. DISKUZE umožňuje zastupitelům přednéstsvé návrhy a názorya je vždy součástí jednání zastupitelstva. V tomto případě na programu nebyla. Proto zazněl tento návrh.Jelikož jsme byli ve velké místnosti, zastupitelé dodržovali řádné rozestupy, všichni měli roušky, tak jsme neviděli důvod, proč bychom nemohli mít diskuzi a jednat o pár minut déle. Sedm zastupitelů bylo proti, což bohužel vnímáme jako standardní přístup. Nikdo neřekl jediné slovo, proč diskuze nemůže proběhnout. Toto nás u některých zastupitelů bohužel velmi zklamalo. Pokud by se někdo z přítomných nechtěl diskuze zúčastnit,mohl kdykoliv svobodněz jednání odejít. Neházíme všechny do jednoho pytle. Přesto se  nabízíotázka, proč ANI JEDEN ze sedmi zastupitelů nechtěl umožnit diskuzi? Pokud to bylo kvůli současné situaci s Covid-19 a PES 5, tak ve světle šířících se informací o pravidelné skupinové hře„na umělce u fotbalového hřiště“, které se účastní i někteří členové OZ, je veškeré ohánění Covidem velmi směšné. :-(

 

 

7.1.2021

V nejbližších dnech započne stavba další budovy školy včetně tunelu spojující starou budovu a novou přístavbu.

Pojďme si v rychlosti připomenout, jak probíhala stavba přístavby ZŠ Velim v rozmezí 10/2018 - 9/2019
 
17.12.2020
 
 
JEDNOSMĚRKA U ŠKOLKY
Ano, už je to jisté 🙁 Někteří už si všimnuli… Směr do Vítězova. Kvůli této změně musí být instalováno po okolí 30 značek 🙁 Má být spuštěno zítra 18.12.2020
My jsme se tuto informaci dozvěděli jako hotovou věc včera večer na jednání zastupitelstva.
Zjišťovali jsme, kde se stala CHYBA.
A předáváme, co víme:
Geodet zaměřil obecní pozemek. Projektant udělal projekt, kde využil celý obecní pozemek a zakreslil silnici širokou 4,5m, což je dle normy minimum pro obousměrný provoz. Na základě tohoto bylo uděleno stavební povolení. Firma začala stavět a v průběhu stavby proběhlo opětovné zaměření. Byla zjištěna nesrovnalost v šíři pozemku. Kontaktování projektanta nevyšlo, bo byl Covidní. Stavební dozor stavbu nezastavil a stavební úřad následně odmítl zkolaudovat. Značka přednost před protijedoucími vozidly použít nešla, jelikož úsek je na to dlouhý. 🙁
Tato situace nás velice štve, jelikož jsme u toho byli od začátku ,ale o možné jednosměrce se zastupitelstvo dozvědělo až když bylo všechno hotové!
Veškeré rozhodování v průběhu stavby je v trojlístku starosta, místostarosta a stavební dozor!!!
Níže malá ukázka důsledku této změny:
Cesta kolem kostela od školky ke školce je dlouhá 1,7km, pokud 60rodičů ráno přiveze a odpoledne odveze své dítě, tedy 2x absolvuje tuto cestu, tak při průměrné spotřebě 6l a ceně 30Kč za litr za rok navíc projedou 100 tic korun. Za 10 let je to 1 milion korun. ( Pro jednoduchost je počítáno 55 týdnů á pět dní) Samozřejmě čísla budou v praxi vyšší …
… dále časové ztráty , dopad na životní prostředí a ta naštvanost lidí … 😕

8.12.2020

PARKOVÁNÍ PŘED ŠKOLKOU A CESTA DO VÍTĚZOVA
Jistě jste si všimli, že parkování před školkou včetně opravy silnice již proběhlo. Termín dokončení byl 30.11.2020. Zajímá Vás, z jakého důvodu je na místě stále zákaz vjezdu ? V projektu se objevila chyba.. a jelikož se na ní přišlo pozdě, tak stavba není zkolaudovaná. PROČ? V místě mezi parkovacími pruhy je silnice široká 4,1m a neodpovídá parametrům pro obousměrný provoz, kde je zapotřebí 6m (v odůvodněných případech méně). V tuto chvíli se hledá případná legislativní vyjímka a pokud to nedopadne, tak jediná možnost bude vytvoření jednosměrky 🙁
Upozorňujeme, že zastupitelstvo dostalo od projektanta pouze situační plánek, bez udané šířky silnice! Na základě tohoto plánku se spustily práce na projektu (EDIT: tím je míněno odsouhlasení vypracování kompletní projektové dokumentace ). Zastupitelstvo dále dostalo před výběrovým řízením jen papír se souhrnnými cenami , celkovou cenu a odsouhlasilo poptání několika firem.
Jak toto dopadne zjistíme časem všichni…

 

6.12.2020

VÍTĚZ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA PŘÍSTAVBU II ŠKOLY JE ZNÁM .
 
1.Geosan Group a.s. -- 17,86 mil bez DPH
2.ATOS s.r.o. Ledeč nad Sázavou –- 18,89 mil. bez DPH
3.STAFIKO Poděbrady –- 19,44 mil bez DPH
 
Ostatní firmy byly v rozmezí 20,6 – 22,4 mil. bez DPH
Soutěže se účastnilo 9 firem.
Jelikož termín dokončení zůstává stejný, tedy 09/2021, stavba započne každým dnem.
Dodejme, že dle projektové dokumentace od firmy Sater-Projekt byla předpokládaná hodnota zakázky 23,05 mil, vítězná cena bez daně je tedy nižší o 22,5%
 

 21.11.2020

VE VÍTĚZOVĚ SE BUDE SVÍTIT NA LEPŠÍ ČASY 🙂
tímto je myšlena změna veřejného osvětlení za moderní a úsporná LED svítidla. Jde o výměnu 32ks koncových svítidel včetně výměny 8mi nevyhovujících betonových sloupů za pozinkované stožáry. Provede firma Gusto-energy, která předložila nabídku za 324tis Kč s DPH .Natření stožárů a oprava jejich patic proběhne příští rok.
Po cyklostezce či úpravě zvoničky je to proste další dobrý počin....

23.10.2020

SOUTĚŽ NA BROWNFIELD SKONČILA.

Dle projektu od firmy SATER-PROJEKT byla předpokládaná cena revitalizace brownfieldu „Pianka“ odhadnuta na 43mil Kč s DPH. Soutěže a následné aukce se zúčastnilo 6 firem, kde nejlevnější nabídku podala firma VPP Procházka – cena 46,1mil s DPH.

Že jste čekali v aukci nižší cenu, než jaká byla v projektu předpokládaná? My také, toto nás dost udivilo. Nejdražší nabídka byla 50mil Kč s DPH. V tuto chvíli je odsouhlasení vítězné firmy odsunuto do doby přiznání dotace, která by měla být 30mil Kč. Pokud bude přiznaná dotace, předpokládaný termín revitalizace započne v Únoru 2021 a limitní konec je 28.2.2022.

 

6.10.2020

2 333 406 ,- Kč s DPH,
Tolik bude stát úprava a rozšíření parkoviště před školkou. Betonové dílce podél školkové zídky nahradí chodník a podélné stání. Další stání bude vytvořeno na druhé straně silnice , kde se nyní parkuje na krajnici. Součástí bude v tomto úseku i nový potah silnice. Ukončení díla je dle smlouvy 30.11.2020.
Zakázku vyhrála firma KG Servis s.r.o, nejdražší nabídka byla o 150tis. dražší, více v zápise OZ č. 13/2020 na velim.cz , kde se o ní dočtete jako o cyklostezce Velim- Vítězov ... ?
 
9.6.2020
 
ŠKOLA A BROWNFIELD !
Obec Velim získala příslib dotace na přístavbu ZŠ.  Jedná se o projekt, který vypracovala firma Sater –Projekt s.r.o .Přístavba vyroste na místě původní jídelny, která bude zbourána. Nová budova bude obsahovat tři třídy pro max. 90 žáků a největší přínos bude propojení přístaveb a původní školy spojovací chodbou. Plánované dokončení je do Září 2021.
Na brownfield byla podána žádost o dotaci , jejíž výsledek bude znám na podzim. V případě přiznání dotace by stavba započala v Únoru 2021.
Na obě akce nyní na www.vhodne-uverejneni.cz probíhá výzva k podání nabídek pro výběrové řízení.
Předpokládaná hodnota zakázek je pro přístavbu ZŠ :27,9 mil. Kč s DPH ( očekávaná dotace 19 mil .)a pro brownfield " Piánka " 43 mil. Kč s DPH (očekávaná dotace 30mil.)
Více info o probíhajících akcích ve Velimských novinách č 5,6/2020

 

8.5.2020

 

Na základě rozhodnutí OZ dne 6.5.2020 dojde 25. května k znovuotevření MŠ. Toto datum koresponduje s otevřením ZŠ pro první až pátou třídu. Kromě pravidel stanovených Ministerstvem školství je důvodem tohoto pozdějšího termínu otevření zajištění stravování dětí jak pro ZŠ i MŠ, které bude dle stanovených pravidel zajišťováno. Z personálních důvodů dojde v MŠ k otevření pouze třech pavilónu s doporučením 15 dětí na třídu. Tento počet není striktní a samozřejmě bude záležet na zájmu rodičů. Přednostně bude vyhověno předškolákům, dětem pracujících rodičů, rodičům samoživitelům a dětem, jejichž sourozenec je z první až páté třídy a bude se účastnit výuky ve škole.
Pokud jde o hygienické požadavky a další opatření provozu MŠ nebo ZŠ bude se vycházet jednoznačně z doporučení a pravidel stanovených Ministerstvem školství. Bližší informace se Vám dostanou buď od ředitelů škol, nebo případně je přímo kontaktujte.

 

25.4.2020

 

VODOJEM Velim a VODOVOD Vítězov
Ve výzvě na oba projekty bylo poptáno pět stejných firem.


Vítěznou firmou na projektovou dokumentaci VODOJEMU ve Velimi získala firma Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. - cena 345tis. Kč bez DPH. Ostatní čtyři firmy byly z hodnocení vyřazeny z důvodu nedodržení maximální ceny zakázky 390tis Kč bez DPH. Tyto nabídky byly v rozmezí 510 až 660 tis. Kč bez DPH

Projektová dokumentace na VODOVOD ve Vítězově bude od firmy REC Projekt s.r.o. s nejnižší cenou 370tis . Kč bez DPH. Rozmezí nabídek bylo od 370tis. do 463tis bez DPH a žádná z firem nebyla z výběru vyřazena.
Práce na projektové dokumentaci budou ukončeny na podzim 2020 a celkově do 10ti měsíců od podpisu smlouvy by mělo dojít k zajištění stavebního povolení.
Oba projekty jsou velice důležité a všichni jsme rádi, že úspěšně rozjíždí

 

12.4.2020

Upozornění:
Ve dnech od 4.5.2020 do 29.5.2020 bude z důvodu neodkladné opravy nadjezdu nad železniční tratí v Cerhenicích tento nadjezd uzavřen.

 

6.3.2020

INFORMACE K ROZJETÝM PROJEKTŮM :
cyklostezka, přístavba školy, parkoviště před školkou, vodovod a vodojem, parcelace:
 
1.     Na cyklostezce došlo k dalším víceprácem.  Původní mostek svými základy zasahoval do pozemku Povodí Labe a po přepracování nový pro změnu zachovává koryto v maximální šíři. Tím došlo k prodloužení mostovky z plánovaných  9,5m na 13m, tloušťka narostla ze 30cm na 50cm. Bohužel cena mostku se tímto zvedla o 435 tis s DPH. Celková cena cyklostezky je nyní 9 328 028 Kč
2.     Projekční kancelář  SATER-PROJEKT pracuje na projektu přístavby školy. Součástí projektu je demolice budovy staré jídelny. Na jejím místě je plánovaná nová patrová budova spojená s budovou II. stupně čítající tři třídy pro max 90žáků včetně propojení tunelem do nové přístavby. Cena projektové dokumentace činí 913 tis s DPH .Administratorem žádosti o dotaci je dodatkem ke smlouvě z roku 2016 firma Witero. Z dotace MMR je na tuto stavbu možno získat 18mil Kč. Soutěž o dodavatele : léto 2020. Termín ukončení stavby:  Srpen 2021
3.    Dále projekční kancelář pracuje na projektové dokumentaci parkoviště před školkou, kde podél zídky povede chodník od přechodu u školky k začátku cyklostezky u hřiště. Vedle chodníku podélná parkovací místa, která vzniknou i na obecním pozemku na druhé straně silnice. Odhad ceny  1,7mil Kč s DPH
4.    Jsou podány výzvy na výběr projektanta pro projekt vodovodu ve Vítězově a vodojemu ve Velimi, předpokládaná hodnota obou projektů 1 .140 mil Kč s DPH
5.    Pro pokračování projektu parcelace bývalého vojenského areálu, části na skalce je nutná demolice posledního domu. Demolici provede firma KG Servis s.r.o. , cena bez likvidace odpadu 360tis s DPH
 
30.1.2020

VODA a KANALIZACE – ceny 2020

Od 1. 1. 2020 došlo ke zvýšení ceny u vodného o 3,56 Kč/m3 – cca 8% a stočného o 6,6 Kč/m3 ,- cca 12% (s DPH 15%).

Současné ceny jsou: vodné 46,6Kč , stočné 62,04 Kč, v součtu 108,6 Kč/ m3 s DPH 15%.


Navýšení ceny v tomto rozsahu bude mít přímý dopad na obyvatele pouze první čtyři měsíce roku 2020, protože poté vstoupí v platnost novela zákona o DPH a od 1. 5. 2020 se začne na vodné a stočné uplatňovat nová nižší 10% sazba DPH. Z tohoto důvodu dojde od 1. 5. 2020 ke snížení cen.
U stočného odběratelé s paušální spotřebou 30 m3 by letos zaplatili navíc 198Kč / osobu, přičemž díky snížení DPH si za rok 2020 připlatíme 143 Kč na osobu / ( 55Kč úspora). Nutno dodat, že cena stočného je z cca 45% tvořena ze zákona povinným nájemným, které platí provozovatel energie AG ( dříve VODOS) obci Velim na obnovu kanalizačního majetku( letos 1,803 mil Kč – o 240tis víc než v roce 2020 ) a které následně rozpočítá do ceny stočného. Tzn, že nájemné obci zaplatí jednotliví odběratelé, tj. my všichni. Povinné nájemné z celkové ceny je tedy 27 Kč/m3. Tato povinnost končí rokem 2022 s platností současné koncesní smlouvy o provozování kanalizace.
U odběru vody při uvažovaném stejném odběru 30 m3/rok a vzorci bychom si letos připlatili 106Kč / osobu. Díky snížení DPH si připlatíme cca 65 Kč/ osobu / rok ( 41Kč úspora )

Teoreticky lze říci, že průměrná 4členná rodina si na tyto služby musí připravit letos navíc 800 Kč , přičemž bez změny DPH by to bylo cca 1200Kč

22.1.2020

Nový obchvat v budoucnu zrychlí cestu do Kolína

Obchvat1  Obchvat2 obchvat3


Ředitelství silnic a dálnic zahájilo přípravy na přeložku silnice I/38 v úseku od dálnice D11 po Město Kolín. V tomto místě je navržena nová trasa silnice, která zajistí kvalitní silniční spojení mezi Prahou a Kolínem při využití dálnice D11 a hlavně odstraní průjezdy obcemi Oseček, Pňov-Předhradí, Nová Ves I a Ohrada, čímž dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu a komfortu jak řidičů, tak obyvatel obcí. Dále je předpokládáno, že se značná část dopravní zátěže ze stávající silnice I/12 vedoucí z Prahy přímo do Kolína přesune na nově realizovanou I/38.
Celková délka fyzické úpravy záměru činí 10,2 km, 8,8 km silnice bude zcela nové. Trasa je navržena v uspořádání 2+1, přičemž dva pruhy ve směru na Poděbrady povedou od Nové Vsi po sjezd na Oseček, ve zbytku trasy budou dva pruhy ve směru na Kolín. Součástí stavby budou také tři mimoúrovňové křižovatky – MÚK Oseček, MÚK Velim a MÚK Ohrada. Celkem vznikne 11 mostních objektů, z toho 5 na hlavní trase a 6 na křižujících komunikacích.
Obchvat by se mohl začít stavět v roce 2028, se zprovozněním se počítá v roce 2030.

zdroj: Facebook.com/hlaspodebrad

 

30.12.2019

Vážení spoluobčané,

děkujeme, že jste tu s námi byli celý rok. Přejeme Vám v roce 2020 pevné zdraví, ať se Vám vše daří a Vaše dobrá nálada nechť přenáší radost a štěstí na všechny kolem. 🥳

 

18.12.2019

MÁTE NÁPAD ?

SDÍLEJTE !  PIŠTĚ ! KRESLETE ! :-)
probíhá přípravná fáze pro zpracování ideové studie lesoparku za školkou, která je naplánována na jaro 2020. V této fázi jde o sběr podnětů a proto nejsou žádné meze .Co by v našem lesoparku nemělo chybět ? Má to být jen plocha s cestičkami a odpočívadly, nebo má mít nějaký ústřední moderní prvek, který bude charakteristický pro celý prostor ? Jistě jste někde viděli něco, co se Vám líbilo, či Vás zaujalo.
Nabízíme možnost se vyjádřit, v komentářích či na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Posílejte odkazy, fotky....
Zapojte sebe i své děti. Pro nejzajímavěji zpracované nápady se najde i nějaká věcná cena :)
Věříme, že je mezi námi spousta kreativních lidí  !!!
 
25.11.2019

V minulém týdnu došlo ke geodetickému vyznačení staré cesty ze ´ mlýna ´ přes pole směrem k novoveskému lomu. Tato zaměřená část je součástí plánu na tvorbu lesoparku a obnovu celé zapomenuté cesty určené ke klidným procházkám k lomu a případně dál do Nové Vsi. Nyní se jedná o zorané pole, bude zapotřebí nejdříve cestu kultivovat. Předpokládáme další postup jaro 2020. V návrhu je i osázení stromy a vytvoření nové aleje.

 cesta do nove vsi

 

8.11.2019

DODATEK K PLÁNOVANÉ ZMĚNĚ SYSTÉMU TŘÍDĚNÍ ODPADU !
V prostoru ČOV ( naproti Ball Aerocan ) vznikne nově sběrné místo na plast / papír / kov / sklo, PŘÍSTUPNÉ v SOBOTU DOPOLEDNE a ve STŘEDU ODPOLEDNE .
( z veřejných míst přesunuté kontejnery na plast a papír, zvony na sklo a kov zůstanou na svých místech)
Do prostoru ČOV budou z veřejných míst přesunuty kontejnery na plast a papír, zvony na sklo a kov zůstanou na svých místech.
Dále se sem přesunou i velkoobjemové kontejnery na velký odpad, které dle rozpisu cyklují po Velimi.
Ve Vítězově v určitých intervalech zůstane zachován.
Svozy bioodpadu po 13.11 a 27.11 budou do jara pokračovat formou mimořádných svozů.
Nová je možnost předat JEDLÉ OLEJE a TUKY v PET lahvích – postačuje, aby občan plnou PET lahev s jedlým olejem položil na hnědou nádobu . (tyto oleje a tuky nesmí končit v kanalizaci !)
Veškeré časy a datumy budou včas zveřejněny.
Původní odsouhlasená změna na zavedení systému DTD na plast a papír 1x30dní, v kombinaci se změnou svozu komunálního odpadu na 1x 14dní zůstává v platnosti s tím, že po určité době dojde k vyhodnocení celé změny, jeho přínosu a případné úpravě v intervalech svozu. Pro nás všechny je toto veliká změna a jen čas ukáže, jaké budou výsledky.
Stále platí, že cílem je nutné snížení množství netříděného komunálního odpadu a tím zachování ceny pro občany v únosné mezi.

25.10.2019 

VELKÁ ZMĚNA V ODPADECH SCHVÁLENA !
OZ schválilo avizované zavedení nádob na separování odpadu, tzv „ door to door (DTD)“  systém : 1x 240l ŽLUTÁ na plast a 1x240l MODRÁ na papír. Interval svozu 1x 30 dní. Kontejnery z veřejných míst budou odvezeny.
!!! POZOR !!! V souvislosti s touto změnou bude snížena frekvence svozu komunálního odpadu z 1x za týden na 1x 14dní. Spuštění DTD závisí na dodání nádob od spol. Nykos a.s. a následné distribuce do jednotlivých domácností. Plánovaný je začátek roku 2020
Ptáte se, proč bude směsný odpad odvážen jen 1x za 14 dní ?
1. To hlavní je příprava na změnu zákonů – zákaz skládkování v roce 2030 ( odpad se bude řízeně spalovat) a s tím od roku 2021 související postupné zvyšování základního poplatku z 500kč až na 1890 Kč / tunu směsného odpadu pro obce, jejich občané dostatečně netřídí. Při dodržení minimálního podílu vytříděných odpadů základní poplatek zůstane na stávajících 500Kč /tunu
V roce 2020 tvoří minimální podíl vytříděných odpadů 45% , v roce 2021 55% a následně každý rok o 5% více až na 75% v roce 2027 !!!
Za rok 2018 jsme v obci Velim a Vítězov společně vytřídili 41% plastů, papíru , skla, kovů a BIO.
2. Vážíme si toho, že aktivně třídíte a proto obec nechce přenášet náklady na pořízení nádob na obyvatele, (roční pronájem jedné nádoby je 205 Kč s DPH , celkové roční náklady cca 330t. Kč ). Úspora za snížení četnosti svozu bude toto kompenzovat
( sazba za jednu tunu směsného odpadu je v současné době 500kč základní poplatek + 590kč poplatek skládce za uložení odpadu )
Podrobnější info se připravuje
 
10.10.2019 
 
!! POZOR !! NOVINKY V OBLASTI TŘÍDĚNÍ !!
Na OZ proběhlo jednáni s firmou NYKOS a.s. o systému svozu „door to door“, který je úspěšně zaveden v mnoha obcích
Ke každé nemovitosti je pro komfort občanů plánována 1x 240L žlutá nádoba na plast a 1x modrá nádoba 240L na papír.
Interval svážení 1x za měsíc. V Souvislosti s touto změnou dojde k redukci kontejnerů na veřejných místech.
Bližší informace budou následovat

24.9.2019 

STAVBA CYKLOSTEZKY do VÍTĚZOVA ODSTARTOVÁNA !


Podle podepsané smlouvy měla firma Dočkal CZ s.r.o. na stavbu 180 dní od převzetí staveniště. Po kontaktu vítězné firmy statutáry obce došlo k dohodě a úpravě termínu, kdy dokončení je do 31.12.2019.
Práce jsou v plném proudu

 

15.9.2019 

Rychlé info ze zastupitelstva:

- Potřebujete se zbavit starého televizoru? Vyřazené TV je možno odvézt kdykoliv do areálu pianky (k plechové hale vpravo)

- OZ schválilo smlouvu na zajištění projektové dokumentace a přípravu žádosti o dotaci na vybudování sběrného dvora ve Velimi

- Na obecním úřadu bude zaveden platební terminál, veškeré poplatky bude možné nově platit na místě kartou  

- dotace na cyklostezku Velim – Vítězov byla schválena – 4,747 mil Kč ( celková cena 7 mil. Kč)–  čeká se na obdržení oficiálního rozhodnutí

- OZ na základě dodatečné žádosti schválilo změnu o poskytnutí dotace z ministerstva financí na přístavbu ZŠ Velim -  navýšení o 14 mil. Kč

 

3.9.2019  

Dne 2.9.2019 byla slavnostně otevřena nová přístavba ŽŠ T.G.M. Velim. Kdo jste nestihl prohlídku v rámci dne otevřených dveří, zde je malé nahlédnutí.
více foto na:
https://www.velim.cz/…/slavnostni-otevreni-pristavby-zs-tg-… 

 

26.8.2019  

JAK SE VÁM ŽIJE VE VÍTĚZOVĚ ?

Vážení spoluobčané

Pokud máte Vítězov rádi,

přijďte ve čtvrtek, 29. 8. 2019 v 18hod na „ náměstíčko pod lípy “ na diskuzi nejen o „ křížku a zvoničce “.

Rádi bychom vyslechli Vaše názory a návrhy na lepší život v obci.

 

Těší se na Vás zastupitelé obce VELIM:

Jiří MüLLER, Jarda NEZAVDAL, Martin ŠTĚPÁNEK

 

 

3.8.2019  

Všimli jste si nového a přehlednějšího vzhledu obecního webu www.velim.cz ?
V souladu se současnými trendy a požadavky si nyní můžete do svého chytrého mobilního telefonu stáhnout i aplikaci, díky které budete informováni o novinkách z obce.
https://www.velim.cz/prakticke-info/mobilni-aplikace/

- stránky jsou ve výstavbě, omluvte případné chyby. Vaše postřehy s fungováním nových stránek piště na OU Velim, nebo do komentáře.

 

8.7.2019  

 

VÍTE, ŽE VE VELIMI …
…. jsou na několika místech nově nainstalovány schránky s pytlíky na psí exkrementy ?
…. platí nová vyhláška o zákazu konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích ?
Celé znění ke stažení na www.velim.cz

Přejeme příjemné léto plné slunce, zážitků a odpočinku 🙂

 

3.6.2019  

SITUAČNÍ PLÁN REVITALIZACE OBJEKTU PIANKA

Vzhledem k vývoji ohledně objektu „Pianky“, Vám PŘINÁŠÍME poslední obecním zastupitelstvem schválený nákres, který si můžete prohlédnout.

Koncem Května 2019 byla podána firmou Artendr s.r.o. žádost o dotaci z programu MMR na realizaci projektu s názvem : „Revitalizace Brownfieldu Pianka ve Velimi – výstavba veřejného sportoviště pro spádovou oblast Kolínska“, projektovou dokumentaci zpracovala firma SATER-PROJEKT s.r.o.  Předmětem realizace projektu je revitalizace stávajícího areálu. Jedná se zejména o demolici chátrajících staveb, terénní úpravy, vybudování komunikací a parkoviště, dále dětského hřiště a multifunkční plochy. Návrh multifunkční plochy o rozměrech 20x40 m je koncipován v zimních měsících jako veřejné kluziště s možným provozem až do +10°C. Plocha v letních měsících může být použita např. jako „skateboardový park s několika mobilními rampami“ , či sportovní hřiště nebo jen „vyznačené malé dopravní  hřiště“. Stále může dojít k drobným úpravám a celkové řešení je závislé i na ceně vzešlé z projektové dokumentace.

Pro samotnou největší budovu „Piánky“ se zvažuje využití dotace s cílem vybudování několika bytů. Závěrečné rozhodnutí Obecního zastupitelstva bude záviset na podmínkách dané dotace, tak aby areál byl primárně určen a využit pro občany obce Velimi.

V současné době jsou již zveřejněné podmínky pro výstavbu sociálních a dostupných bytů, informace Vám podáme v samostatném příspěvku

  

PIANKA - brownfield- old building

 

 

19.5.2019

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU

  29. a 30.5 2019 – 15-17h -TYLOVA ul. – bývalá kasárna                                                                                                                                                                                                                   Lednice a chladničky s chladící náplní , televizory , pneumatiky od osobních automobilů

1.6.2019 – Pojízdný kontejner :10:25 – 10:45 Vítězov, 10:50 – 11:35 Velim – bývalá kasárna: Olověné akumulátory ,baterie suché ( tužkové monočlánky apod ), vyřazené zářivky, obaly od postřiků a chemikálií, upotřebené motorové oleje, obaly od barev a laků, olejové filtry, staré léky a lékovky

 7.5.2019 

 Dovolujeme si Vás upozornit na změnu jízdního řádu linky 675 od 6.5.2019

- Spoj v trase Pečky, Žel. St. - Velim, Škola s odjezdem v 11:57 hod. bude ukončen v zastávce  cCerhenice, Cerhýnky ve 12:10 hod.
- Spoj v trase Velim, Škola - Kolín, Nádraží bude nově vyjíždět ze zastávky Cerhenice, u OÚ ve Velimi bude v 12:50, Velim-škola v 12:51

 

7.4.2019 

INFO O CYKLOSTEZCE DO VÍTĚZOVA a PLÁNECH NA BOURÁNÍ OBJEKTU PIANKY ( BÝVALÝ VOJENSKÝ PROSTOR )

CYKLOSTEZKA : Dne 28.2.2019 byla podána firmou WITERO s.r.o. za obec Velim žádost o dotaci pro cyklostezku Velim – Vítězov . Tato firma následně i uspořádala výběrové řízení, kde rozpočtová cena byla 6,95 mil. Kč s DPH 21%. Ve výběrovém řízení bylo 5 firem. Vítězem výběrového řízení s nejnižší cenou je firma Dočkal CZ s.r.o. s cenou 7mil Kč s DPH (nejdražší nabídka byla o 230tis Kč vyšší). Aktuálně byla žádost podána na MAS Mezilesí, kde je možnost dotace 70% (obec by doplácela 2,1mil Kč).To, zda se bude cyklostezka v letošním roce stavět závisí zejména neúspěšnosti podané žádosti u MAS Mezilesí. Tento výsledek bude znám v následujících měsících. Pokud by byla uvedená žádost neúspěšná, existuje ještě následně možnost o podání žádosti o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury.

Cyklostezka je projektována z Vítězova po levé straně směrem k bývalé ČOV, zde přechod na druhou stranu a po pravé straně přes most pokračuje po pravé straně silnice až ke sportovnímu areálu, dále podél hřiště až ke školce ve Velimi. Vzdálenost 1012m, šířka 3m, obrubníky po obou stranách, asfaltový povrch.


PIÁNKA :Na posledních jednáních OZ Velim byla předložena informace o možnosti čerpat dotační titul na rekultivaci zpustlého objektu bývalé piánky na veřejně prospěšný prostor – tzv. „brownfield“ (dotace 70% nákladů / horní hranice 30mil. Kč). Současně byly předloženy ideové návrhy využití celého areálu. Návrh obsahoval zbourání většiny budov se zachováním hlavního objektu pianky, vybudování parkoviště, několik hřišť a 3 stavebních parcel . OZ odsouhlasilo smlouvu s projekční kanceláří SATER-PROJEKT na zpracování projektové dokumentace . Nyní se účastníme jednání s projektantem a i naše náměty ( např. zrušení plánovaných parcel u nádržky a propojení celého areálu) jsou bez problémů zakomponovány do návrhů ( nyní je již 5. varianta). Celý projekt je plánován s návazností na budoucí rekonstrukcí hlavní budovy na byty, kde v návrhu je plánováno 25 bytových jednotek. Žádost o dotaci se podává do konce Května. Programy na Brownfield se budou vypisovat pravděpodobně minimálně následující tři roky, takže v případě neúspěchu je možnost zkusit žádost v příštím roce.

Objevili se SPEKULACE, týkající se ROZHODNUTÍ o přestavbě na sociální byty pro nízkopříjmovou skupinu obyvatelstva a o tom, že plánované parcely za potokem na straně skalky jsou již rozprodány. Zde bychom rádi důrazně upozornili, že NIC z toho není pravda. Jakékoli vybudování nových bytů bude z naší strany (a věříme nejenom z naší strany) podmíněno možností nastavit jasné podmínky a hlavně ovlivnit využití tohoto projektu. Pokud by dotace na vybudování těchto bytů byla podmíněna čistě důrazem na sociální bydlení, které nebude přínosem pro velimáky, existuje stále možnost v rámci „brownfieldu“ i tento areál (budovu piánky) rekultivovat na veřejně prospěšný prostor, případně v budoucnu až na stavební parcely. Každopádně projekt na vybudování bytů z původní pianky v současné době není nikterak realizován, protože není vyspán příslušný dotační titul a tím nejsou známy ani podmínky dotace a následné využitelnosti objektu.


Pojmem „brownfield“ rozumíme nemovitost (pozemek, objekt, areál), která je nedostatečně využívaná, je zanedbaná a případně i kontaminovaná; nelze ji vhodně a efektivně využívat, aniž by proběhl proces její regenerace; vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity.

17.3.2019 

 

VN 2/2019 jsou dostupné ke stažení na www.velim.cz/velimske-noviny/rok-2019/

v nich se mimo jiné dočtete i tento článek reagující na sloupky pana starosty uveřejněné v minulých VN

Osobní reakce ZMĚNY na „SLOVO STAROSTY I a II

Vážení spoluobčané, po delší a velmi pečlivé úvaze jsme se přece jenom rozhodli zareagovat na sloupky „Slovo pana starosty I a II“, které se objevily v minulých Velimských novinách. Odvážit se otevřeně říci svůj názor se v naší obci moc nenosí, přesto bychom rádi zareagovali na několik témat, která ve svém sloupku nastínil pan starosta.

Když jsou části informací poskytnuty neúplně či dokoncene správně, je prostě naší povinností zareagovat a zprostředkovat občanům jasný pohled na věc. Naším cílem není vytvářet problémy, ani šířit špatnou náladu, ani neustále kritizovat, ale jak už bylo řečeno, přivést „svěží vítr“ a změnu do současného systému, kdyby to měla být prozatím jen lepší a detailnější informovanost občanů. Vždyť i několik zastupitelů nám řeklo, že se novým nápadům, myšlenkám a otázkám vůbec nebrání, ba naopak je vítají a těší se na ně. Důvod ke změně je jednoduchý, každý je časem zcela logicky zasažen určitou profesní slepotou, kontinuitou rozhodování, několikaletými zaběhnutými pořádky apod. Protože existuje sebereflexe řady staronových zastupitelů a protože nevnímáme dosavadní spolupráci v rámci zastupitelstva jakkoli dramatickou a konfliktní, byli jsme tónem a věcným obsahem příspěvku pana starosty velmi zaskočeni a překvapeni.

Téma „Vodos a poplatky“

Ano, poplatky za stočné doplněné poplatky za svozkomunálního odpadu byly skutečně jedním ze „spouštěčů“, proč se Změna pro Velim a Vítězov zformovala. Tyto poměrně vysoké platby se dotýkají v podstatě všech občanů naší obce, a proto bylo a jenaším cílem toto téma řešit. Z toho důvodu jsme se pokusili,i přes reakce typu „dělejte si s tím Vodosem co chcete, stejně nic neuděláte“, zjistit více informací.Našiminěkolika kroky bylo prostudování dané smlouvy s Vodosem, oslovení konkrétního úředníka na Vodosu, výměna několika emailů a objednání se na pracovní schůzku na Vodosu. Musíme konstatovat, že konkrétní úředník byl velmi ochotný, věcný a trpělivý. Na vše nám odpověděl a poskytl nám naprosto veškeré podklady, o které jsme požádali. Zde se sluší mu velmi upřímně poděkovat a současně se mu omluvit, že do tohoto tématu byl následně „zatažen“. Závěry jednání jsme se v avizovaném článku Velimských novin 1/2019 po několika letech nevědomostí a tápání pokusili občanům obce alespoň detailněji vysvětlit, aby již nebylo třeba dohadů a spekulací. To, že byla obci Velim cena kalkulace na rok 2019 zaslaná v nějaké částce, a to, že týden po naší návštěvě byla tato cena kalkulace na rok 2019 snížena tak, že SE STOČNÉ PROSTĚ ZVYŠOVAT NEBUDE, je holý fakt. To se prostě jen stalo. A jestli toto je dílem chyby kalkulace, možným snížením provozního zisku, zpochybňovaným zájmem tří zastupitelů obce o věc či jen prostým zázrakem, nebo nějakým jiným přírodním úkazem¨, tady za sebe jako za občany říkáme „Velké díky za to!!“. My můžeme říct, že se budeme o tyto „zázraky mezi nebem a zemí“ pokoušet i v následujícím období, a to nejen u stočného, ale i v poplatcích za odvoz komunálního odpadu. Opět jsme navrhli a otevřeli možnost zavedení např. „14denních známek za odvoz odpadu“ s odpovídající výší poplatku,byť s konstatováním, že „letos to už změnit nejde“ a s očekávaným dovětkem „To už tady bylo a nefungovalo to“.My se ale budeme i nadále snažit opět toto téma na další rok 2020 na jednání zastupitelstva v letošním roce otevřít, neboť věříme, že tuto možnost část občanů uvítá.Prostě uvidíme.

Téma „Volba starosty a místostarosty“.

Dále nám pan starosta věnoval několikřádků týkajícíchse  volby starosty a místostarosty. Musíme konstatovat, že jestli nás nějaké téma překvapilo, asi toto nejvíce. Pokud jde o zvolený způsob tajné volby nového starosty, rozhodně ho nenavrhla Změna, jak bylo chybně uvedeno.Vše podstatné bylo řečeno na ustavující schůzi 29.10.2018 a je možné si vše přečíst v zápise na elektronické úřední desce OÚ Velim.Pro vysvětlení lze uvést, že ze záměru, programu a dalších kroků Změny bylo naprosto zřejmé, že se naše hnutí poměrně otevřeně vymezovalo vůči původnímu vedení obce a z tohoto titulu nemohl nikdo očekávat, že budeme hlasovat s potlačením vlastního názoru. Tento náš názor jsme nakonec vyjádřilii ve veřejném hlasování a rozhodně se nebojíme(stejně jako pan starosta)pravdě podívat do očí. Ovšem zatímco my jsme se při volbě starosty a místostarosty „zdrželi“ a výsledek bez ohledu na nás dopadl stejně, tak zbylých 7 členů dalo našemu kandidátovi na místostarostu jasné NE. Také se nikoho neptáme proč. Každopádně náš požadavek na pozici místostarosty jsme brali jako reflexi nějakého stavu, potřeb a hlavně výsledku voleb.Volbu jsme respektovali a můžeme si jen všichni myslet své. Prostě „jedeme dál“a uvidíme, kde budou hranice naší pravomoci.

Téma „Komentáře a vyjádření na facebooku“

Obecně lze považovat sociální sítě za jeden z nejsilnějších komunikačních prostorů této doby. Na našem facebooku jsou(resp. byly) prezentovány komentáře v reakci na narychlo svolané mimořádné jednání obecního zastupitelstva pouhé dva dny před konáním voleb s cílem podepsat smlouvu s vítězem výběrového řízení na stavbu přístavby ZŠ Velim.Pro upozornění - v daném čase bez jakýchkoli dalších veřejných informací. Kdyby obec průběžně informovala o záměru a stavu tohoto projektu, nemuselo k takové situaci dojít (Kolik z Vás vidělo projekt dřív než v předvolebních VN ?).Zde samozřejmě upozorňujeme, že nikdo z nás nikdy neřekl, že je proti jakékoli přístavbě základní školy, o tom totiž daný problém vůbec není. V návaznosti na to došlo obratem k řadě reakcí. Následná vyjádření na našem facebooku k této situaci nebyla z našeho pohledu asi vyjádřená úplně šťastně, nicméně nikdo po nás nemůže chtít a očekávat jakoukoli cenzuru. Pokud je nám známo, v tomto konkrétním případě se dotyčný za svá vyjádření osobně omluvil. Takže žádné „mlčení a osočování“, ale naopak více „veřejných informací občanům“ by stoprocentně eliminovalo mnohé, nejenom na facebooku.

No a nakonec Téma „Dárek pod stromek v podobě 6 mil. korun (navýšení dotace) na přístavbu základní školy“.

Zde bychom chtěli uvést, že i kdyžnám jes posměchem podsouvána „vyšší informovanost a transparentnost“, přesto považujeme informování občanů za důležitou věc. Pokud obecní zastupitelstvo přijme jakékoliv usnesení, jejich obecné sdělování občanům rozhodně není o žádném „dárku pod stromeček“.Informace byla velmi obecná a neutrální a samozřejmě pro občany obce pozitivní. Takže i v tomto případě zcela nepochopitelná reakce. Pokud jde o adresování zásluh panu starostovi, dobrá, není problém, ale pak by bylo od něj velmi férové uvést, kdo tato jednání zahájil, kdo konkrétně a kolikrát je vedl, kdo se jakých jednání zúčastnil a kdo nakonec samozřejmě dané dokumenty podepsal. Objektivně však uvádíme, že toto nepovažujeme úplně za nejšťastnější a rozhodně nechceme jít touto cestou !

Mimochodem, o úvěry, splátky a obecné zatížení obce jsme se zajímali a vyžádali si je již na ustavujícím zastupitelstvu. Samozřejmě jsme rádi, že pan starosta podepsal lepší úvěr, což jsme odsouhlasili hlasováním. Přesto stojíme za svým tvrzením, že refinancování původních úvěrůmohlo být uskutečněno  již mnohem dříve.

Pokud má pan starosta s námi nějaký osobní problém, rozhodně se nebráníme jakékoli diskusi nebo jednání.A pokud má potřebu prezentovat ve Velimských novinách „Slovo starosty“, bylo by záhodno komentovat „osobní“ hodnocení aktivit všech jednotlivých uskupení a stran zastoupených v obecním zastupitelstvu. Důvod je jednoduchý, nejenom „Změna“ prezentovala svůj program, ale i ostatní hnutí a strany naslibovaly mnoho, chcete-li slovy pana starosty,úplně stejné „modré z nebe“. Pokud by se do tohoto plošného hodnocení stran a hnutí panu starostovi přece jenom nechtělo, dovolíme si s velkým a respektovaným dovolením mu „poradit“. Místo velmi osobních komentářů k osobám, které vždy úplně nesdílí jeho názory, a osobních úvah, by mohl ve „sloupku starosty“ ve Velimských novinách pravidelně samozřejmě s nadhledem, autoritou, respektem, letitou zkušeností řízení obce, znalostí místních poměrů a problémůnezaujatě prezentovat aktuální dění z jednání zastupitelstva, krátkodobé a dlouhodobé záměry obecního zastupitelstva apod. V ten okamžik by naše facebookové nebo webové stránky měly nulovou návštěvnost a články tohoto typu by vůbec nemusely vznikat.

Pokud jste dočetli článek až do těchto míst, jednakVám upřímně děkujeme, že jste ochotni přijmout i jiný názor, a pak věřte, že rozhodně není naším cílem se takto přes noviny dohadovat, poučovat, opravovat či vysvětlovat nesprávné interpretace. Svůj čas chceme věnovat smysluplnějším věcem.Můžeme ale konstatovat,tedy minimálně z našeho pohledu, že dosavadní jednání obecního zastupitelstva probíhala velmi věcně, konstruktivně, bez negativních emocí a věříme, že i s dobrými výsledky pro obec a naše spoluobčany. A to vnímáme jako velmi pozitivní a v podstatě mnohem důležitější.

Na závěr nám dovolte prezentovat osobní přesvědčení, že dle našeho názoru jsou v Zastupitelstvu obce Velim velmi zkušení zastupitelé, kteří mají společný cíl - pracovat ve prospěch našich občanů, nevyvolávat emoce, naslouchat, diskutovat, přijímat konstruktivní kritiku a posouvat naši obec dále.Přijďte se sami přesvědčit na jednání obecního zastupitelstva.Pan starosta v jednom ze svých komentářů uvedl „Doufám, že nám jde o jednu důležitou a společnou věc – aby Velim a Vítězov byly dobrým místem k životu pro naše občany a aby vše fungovalo k jejich spokojenosti“.Věříme tedy, že máme společné cíle, je to už jen krůček k tomu, abychom mohli všichni společně uvedených cílů dosáhnout. 

3.3.2019 

…. Není na co čekat :-)
Obecní zastupitelstvo za poslední dobu rozhodlo dost věcí… tak alespoň rychle a stručně to nejdůležitější...

Do konce Února byly podány tři žádosti o dotaci: na rekonstrukci silnice kolem školky a nového hřiště (max. 5mil. Kč / 70% nákladů) , dále na rekonstrukci hřbitovní zdi směrem do Riegrovy ulice ( max. 0,5mil/ 70%) a cyklostezku do Vítězova ( žádost podává firma WITERO s.r.o. ). Do 10. 3.2019 bude podána žádost na dotaci na příměstské tábory pro roky 2020-2022 a do Června 2019 budou podány další dvě žádosti na kofinancování ZŠ ( z těchto tří žádostí bude v případě úspěchu možno získat 5 až 8mil Kč ) Mimo jedné žádosti ostatní zařizuje a podává firma ARTENDR s.r.o. ( více informací v zápisech ze zastupitelstva )

Dále jsme dostali do rukou dvě studie : prvotní studii využití lokality Pianka (oproti původnímu návrhu kompletního rozparcelování celého areálu je nyní v návrhu rekonstrukce budovy pianky na byty). Další starší studie se týká architektonického ztvárnění budovy bývalé fary a přilehlého areálu.
Postupně Vám ukážeme tyto návrhy s více informacemi, ke kterým se budete mít možnost vyjádřit

 

13.2.2019 

Právě vyšly VN 1/2019, dostupné ke stažení na www.velim.cz/velimske-noviny/rok-2019/

Měli jsme připravenou obecnou informaci o plánovaných investičních akcích, které v Lednu a Únoru projednalo a schválilo Obecního zastupitelstvo. Nicméně jsme byli v těchto VN panem starostou mimo jiné i „otcovsky pokáráni“, že jmenovitě nesdělujeme, kdo konkrétně se o co přičinil a tím si „přisvojujeme cizí úspěchy“ . Z tohoto důvodu si společně počkáme na jeho prezentaci o aktuálním dění jak z jednání zastupitelstva, tak jeho pracovních aktivit. 
Tímto samozřejmě nerezignujeme na podávání informací o dění v naší obci.

 

21.1.2019 

Do Velimských novin 1/2019 jsme zaslali následující článek :

Informace o stočném ve Velimi a Vítězově  a malá statistika o vodě

 

Vzhledem k tomu že platba vodného a stočného se v naší obci týká v podstatě všech obyvatel a vzhledem k tomu, že nejsou obecně známa některá fakta, pokud jde o výpočet a výše částek, které musíme všichni platit, pokusili jsme se shrnout některá fakta a skutečnosti v této věci a současně na závěr sdělit občanům naší jednu dobrou zprávu.

Na úvod krátké statistické informace o spotřebě vody v obci Velim získané od společnosti Vodos:

Do konce roku 2018 bylo ve Velimi na vodovodní řád připojeno 396 domů. Odběr vody ve Velimi byl od začátku roku do 9/2018: 41 429 m3, a začátku roku do 12/2018: 60 016 m3. Za prvních 9 měsíců je to tedy v průměru cca 4 600 m3/měsíc, za zbylé 3 měsíce 6 195 m3/měsíc, což je měsíční nárůst skoro o 35 %. Z toho je patrný zvyšující se nedostatek vody v našich studních a větší nutnost použití městské vody. V současnosti je kapacita  zdrojů vody a potrubí do obce Velim dostačující a neomezuje případné zřizování dalších vodovodních přípojek v obci Velim.

K těmto informacím je však nutné doplnit, že pro rok 2019 bohužel přichází i zdražení o 4 Kč/m3 s DPH, což je přibližně o 10 % více než v roce 2018. Cena vodného v roce 2019 bude 43,60 Kč/m3. Tato částka je stejná jak pro nás, Kolín, i přilehlé vesnice.

Jistě jste v minulých Velimských novinách zaregistrovali informaci ze zastupitelstva o zdražení stočného na rok 2019.   Zde je malá rekapitulace. Obec Velim při budování kanalizace čerpala dotace ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) na dobudování kanalizace, jejíž součástí je i povinnost odkládat na zvláštní účet prostředky na obnovu  kanalizační infrastruktury (např. výměna a oprava přečerpávacích stanic, oprava poškozeného potrubí). Následně došlo v roce 2013 k uzavření koncesní smlouvy s firmou VODOS Kolín, která se stala provozovatelem kanalizace ve Velimi na 10 let, tj. do roku 2022. VODOS dle následující tabulky (vypočtené na základě modelu SFŽP dle čerpané dotace) musí za provozování kanalizace platit vlastníkovi (obci Velim) po dobu trvání koncesní smlouvy „nájemné“, což jsou ty prostředky na výše zmíněnou obnovu kanalizační infrastruktury.

rok

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

mil.Kč

0,347

0,593

0,828

0,974

1,159

1,340

1,528

1,757

1,996

2,206

Toto nájemné Vodos jako provozovatel následně rozpočítá dle pravidel do ceny stočného, které následně platí jednotliví odběratelé, tj. my všichni. Pokud by vás zajímalo, jak se nájemné promítá do celkové ceny stočného, tak na rok 2019 by cena „bez nájemného“ byla 31,56 Kč s DPH (povinné nájemné je tedy 23,88 Kč s DPH a tvoří 43 % současné ceny).

V listopadu loňského roku VODOS zaslal na OÚ Velim oznámení o kalkulaci ceny nájemného na rok 2019. Zajímali jsme se, jaké jsou možnosti úpravy cen a tak jsme navštívili Vodos Kolín, kde nám bylo mimo jiné poskytnuto vysvětlení, že nedodržení výše nájemného může být považováno za porušení dotačních podmínek a tedy i otevření cesty k sankcím až do výše poskytnuté dotace. Dále jsme obdrželi výše uvedenou tabulku a slovně nám bylo sděleno, že předpokládaná cena na rok 2019 bude zvýšena o 5,27 Kč/m3 z loňských 55,14 Kč/m3 na letošních 60,40 Kč/m3 – vše ceny s DPH (paušální stočné je cca 30 m3 na osobu/rok).

Následně do týdne po výše uvedeném jednání přišla od VODOSu na Obecní úřad nová informace, že došlo ke kontrole podkladů týkající se kalkulace stočného, a v příloze byl zaslán zcela nový výpočet s cenou stočného na rok 2019. Dle nové kalkulace tedy dochází na rok 2019 ke zvýšení ceny stočného o pouhých 0,3 Kč/m3  na celkovou cenu 55,44 Kč s DPH. Oproti loňskému roku se tedy jedná o navýšení pouze o 0,5 %. Je naprosto zřejmé a evidentní, že osobní návštěva VODOSu a aktivní zájem o věc se vyplatil a bude v letošním roce jednoznačně znamenat úsporu všem plátcům stočného.

 

Technická data: zdroj Vodos

21.12.2018 

Vážení spoluobčané,

my všichni ze ´Změny pro Velim a Vítězov´bychom Vám rádi popřáli krásné a šťastné vánoce ve společnosti Vašich milovaných a blízkých. V novém roce 2019 hodně úspěchů a pohody.

Na závěr jedna novinka z posledního OZ:

úvěr ve výši 29,5 mil. Kč na školu je podepsán a jelikož na základě žádosti přišla o 6mil. vyšší dotace a do rozpočtu přišly ještě peníze, se kterými se nepočítalo, tak jako dárek k Vánocům Obec Velim doplatila všechny tři původní úvěry s nevýhodným úrokem..

8.12.2018  - LEPŠÍ A HORŠÍ ZPRÁVY z OZ 3.11.2018

to LEPŠÍ:

informovanost pro každého

Zápisy z OZ v PLNÉM znění nově vždy na úřední desce OU Velim ( po ověření cca za týden ) :

http://www.velim.cz/urad-obce/uredni-deska/

VELIMSKÉ NOVINY také nově od Ledna 2019 budou v den vytištění dostupné na webu obce :

http://www.velim.cz/velimske-noviny/

V jednání je mimo nového úvěru na přístavbu ZŠ i refinancování stávajících tří ( kanalizace a 2x MŠ), čímž bychom měli ušetřit na úrocích !

to HORŠÍ:

přáli jsme si pro nás snížit cenu za stočné , místo toho bohužel přichází opětovné zdražení :-(

Na OÚ přišla informace o nájemném, které VODOS příští rok zaplatí obci jako provozovatel obci Velim ( 1.528 mil ) , což je o 188tis více než v r. 2018 .

Byli jsme na VODOSU, abychom se dozvěděli bližší informace. 

Pan Ing. Nauš nás informoval o podmínkách koncesní smlouvy z roku 2013, kde z důvodu čerpání dotací na dobudování kanalizace ze státního fondu životního prostředí (SFŽP), je obec povinna ukládat na zvláštní účet finance na obnovu vodohospodářského majetku. Tyto peníze putují formou nájemného vypočteného SFŽP do obce  od provozovatele (Vodosu), který je započítává do ceny stočného. Pro příští rok to znamená dle našeho propočtu pravděpodobné zvýšení ceny cca o 5.5Kč s DPH/m3/osobu, což je cca 170Kč/osobu/rok ( v této ceně je i zvýšení cen na straně Vodosu Kolín, které může být max 7%). Do roku 2022 bude nájemné stoupat o cca 200tis. ročně. Nemáme z toho radost, ale s nájemným se nedá hnout :-(

zjišťujeme další informace a možnosti.

 

25.11.2018

Aktuální snímek ze stavby přístavby školy je na adrese:

WWW.ZS.VELIM.CZ
( refresh interval : 1 hodina )

 

19.11.2018 - střípky z OZ 14.11.2018

OZ startovalo oznámením p. starosty, že zasedání bude nahráváno na diktafon.

Atmosféra jednání se nesla ve velmi konstruktivním a pracovním duchu, veškeré projednávané věci byly zaslané v předstihu do mailu…

Nejdéle trvalo projednání návrhu rozpočtu na r. 2019, kde jsme si nechali vysvětlit jednotlivé paragrafy. U mnoha položek došlo oproti roku 2018 ke snížení kvůli přístavbě ZŠ. Položka podpory pro Sokol a FC byla ponížena o 480t.Kč na 100t., iniciovali jsme zvýšení  a na úkor zastupitelstva ( -200t) a činnosti místní správy (-200t. ) došlo k přesunu.

Rozpočet je vyvěšen na úřední desce, občané se k němu mohou v zákonné lhůtě písemnou formou vyjadřovat.

Sociální a ekologický výbor nebude zřízen, jeho agenda spadá pod p. starostu.

Úvěr na přístavbu ZŠ bude ve výši 29,5 mil Kč, v současné době se vyjednávaní podmínky o úvěru.

S ohledem na naše požadavky na ustavujícím zastupitelstvu, ohledně předložení stávajícího úvěrového zatížení obce, včetně úrokových sazeb, dalo OZ mandát k vyjednávání o výši úrokových sazeb, resp. možnosti refinancování stávajících úvěrů.

Od 1.4.2019 bude svoz hnědých popelnic zajištěn ve 14denním intervalu po celý rok.

Měli jsme touhu něco udělat s vánočním stromem. od p. starosty zazněla informace, že ozdob je dost a bude se strojit jiný strom.

Zajišťujeme kamerový dohled přístavby ZŠ Velim, instalace a správa z větší části zdarma, pronájem koncových zařízení půjde na vrub stavby. Průběh stavby bude na webu ZŠ. VELIM  a obce Velim

 

8.11.2018

dne 14.11.2018 od 18hod proběhne další zasedání OZ Velim. Jste srdečně zváni. Program ( současně pozvánka pro všechny) na toto a každé další OZ je jako doposud zveřejněná dle zákona 7 dní dopředu na úřední desce www.velim.cz

do dalšího vydání Velimských novin jsme zaslali odpovědi na otázky, které byly položeny všem zastupitelům:

Jak Vy osobně hodnotíte výsledky voleb do zastupitelstva naší obce?

M.ŠTĚPÁNEK:

Z pohledu hnuti Změna pro Velim a Vítězov bych výsledky voleb zhodnotil slovy „výzva“ a „očekávání“. V podstatě jde o výzvu a očekávání skoro 1/3 voličů, kteří svým hlasem prezentovali vůli po určité změně. Je mi jasné, že tři mandáty nejsou většinou v jedenáctičlenném zastupitelstvu. Nicméně jsem přesvědčen, že i tak budeme všichni tři pro chod a fungování obecního zastupitelstva přínosem a inspirací a budeme svými názory, argumenty a podněty naplňovat očekávání v nás vložené. Bez ohledu na určitou míru překvapení z průběhu ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva, pevně věřím a současně se i těším na věcnou a konstruktivní komunikaci a spolupráci se všemi kolegy zastupitelstva během následujících čtyř let. Osobně bych za sebe výsledky voleb zhodnotil jako velmi nečekané překvapení. Zvolení do obecního zastupitelstva z 6. místa určitě nebylo nikterak automatické, o to více si cením všech hlasů a vnímám to jako osobní závazek a ještě jednou bych rád všem upřímně poděkoval.

J.MüLLER:

Začnu malým příběhem, bez kterého by výsledky voleb byly jiné. V době, kdy jsme se rozhodli zkusit vytvořit kandidátku a vstoupit jako nový element do letošních voleb to byl celkem šibeniční termín. V zákonné lhůtě, do konce Července, jsme během necelých 2 týdnů měli dát dohromady kandidátku a sehnat min. 150 podpisů pod petici. V době dovolených to bylo trochu náročnější, ale během pár dnů jsme měli 11 snaživých a komunikativních lidí, se kterými nás spojovala chuť a stejné názory. I následné sesbírání podpisů bylo bezproblémové a to nás velmi potěšilo. Jako nováčci jsme se neměli o co opřít a proto jsme se rozhodli odstartovat volební kampaň, která trochu rozvířila velimské stojaté vody. Tím jsme dali lidem alternativu výběru. Naše odhadované šance byli 0 – 1 mandát, já jsem ve skrytu duše doufal ve dva. Výsledek nás překvapil všechny a o to je to pro nás větší závazek. Dle jedné studie, kterou jsem četl, je šance na opětovné zvolení v obcích až 80%  a proto mě nepřekvapilo zbylé stejné složení. V zásadě je to dobře, jejich zkušenosti se správou obce a jistá kontinuita jsou důležité. Je ale pravda, že zástupce Vítězova bych v zastupitelstvu uvítal. Z tohoto pohledu měla nejvíc našlápnuto ODS, která měla 2 kandidáty. Nyní bude záležet na tom, jak nás bude zbylé osazenstvo respektovat. Věřím ale, že jistá nervozita, která byla na prvním zasedání, postupně opadne a budeme všichni myslet na to, aby Velim a Vítězov bylo stále dobré místo k žití.

J.NEZAVDAL:

V naší obci se většina lidí zná osobně, zná jejich rodiny, popřípadě zaměstnání. Proto místní volby jsou hlavně o tom, jak Vás lidé vnímají. Našich necelých 30 procent nás velmi překvapilo. A to je velká výzva a zodpovědnost, abychom nezklamali voliče, kteří nám dali svůj hlas, ale hlavně přesvědčili i ostatní, kteří nám tu důvěru nedali. Bohužel jsou tu někteří lidé, kteří nás pořádně neznají a jejich neopodstatněné pomluvy mě a moje kolegy z naší strany zaráží. I přesto chceme postupně naplňovat program a směr, který jsme si předsevzali, a  to společně s  ostatními členy zastupitelstva, pakliže bude ochota pracovat pouze pro blaho obce a všech  občanů - to bych rád zdůraznil.

Které téma bude pro Vás v následujícím volebním období prioritní? Jak konkrétně chcete prosazovat program Vaší strany či sdružení?

Na tvorbě programu jsme se podíleli všichni kandidáti ze „Změny“, a proto tu nechceme mluvit konkrétně sami za sebe.Z tohoto důvodu je tato část identická pro všechny tři zvolené zastupitele.

Na úvod lze konstatovat, že v podstatě nejde o priority, ale souhrn oblastí, které jsou dle našeho názoru dnes opomíjeny a odsunuty tzv. na druhou kolej. Jelikož celý příští rok se bude z větší části točit kolem přístavby školy, kterou mimochodem považujeme za důležitý a velmi významný projekt, máme dost času na to se nadechnout a začít pracovat na nějakých konkrétních projektech (může se jednat např. o rekonstrukci hřiště u sokolovny, dořešení sběrného dvora, přezkum doposud uzavřených smluv a závazků obce, aktivní zapojení spoluobčanů formou sběru podnětů a požadavků apod.). Naším cílem je vytvořit společný seznam projektů všech stran v zastupitelstvu, které by se realizovaly jak v krátkodobém, tak i v dlouhodobém výhledu. Tento výčet plánovaných aktivit by byl jednak veřejně přístupný a současně by občanům ukazoval, v jaké fázi se jednotlivé projekty konkrétně nacházejí. To samozřejmě souvisí s otevřenou komunikací a informovaností, která byla dle našeho názoru v naší obci doposud opomíjená, avšak my ji považujeme za velmi důležitou a zásadní. Na druhou stranu je férové sdělit, že většina přínosných věcí a návrhů se prolíná napříč stranami (např.: cyklostezky, parkovací místa u nádražní budovy, multifunkční hala, podpora místních spolků a sportovních organizací, chybějící volnočasový společný prostor, budování vodojemu, dobudování chodníků atd.) a není důvod tyto návrhy nepodporovat. V tuto chvíli jsme aktivní součástí zastupitelstva, takže při prosazování záleží, jestli na naše návrhy a podněty bude nahlíženo z hlediska přínosu pro obyvatele Velimi a Vítězova, nebo ne.

Dovolte nám osobní otázku – co rád(a) děláte (zájmy, koníčky,…)?

M.ŠTĚPÁNEK:

V posledních letech byly všechny mé zájmy a koníčky upozaděny před rekonstrukcí a úpravou bydlení, nicméně v současné době je již můj veškerý čas věnován rodině a hlavně dětem a jejím aktivitám. Pokud mi jen čas dovolí, tak velkým relaxem je pro mě jízda a cestování na motorce, rybaření, myslivost, jízda na kole a poznávání nových míst jak v České republice, tak mimo ní. A tak trochu jako každý správný Čech, jsem poměrně výrazně „postižen“ diagnózou kutilství všeho druhu. J

J.MüLLER:

Vše co mám rád se mi nejvíce prolíná s mou rodinou a cestováním.. Na rodinné výlety využívám aktivně hru gecocaching, která nás vždy dovede do zajímavých míst, která bychom jinak neměli důvod navštívit. Obecně při cestování rád navštěvuji nová místa, a to jak v rámci ČR , tak i zahraničí. Aktivní pohyb pro mě znamená cyklistika, turistika, v poslední době hlavně horská, v zimě pak lyžování.

J.NEZAVDAL:

Mnoho energie věnuji florbalu , kde jsem aktivní hráč, ale i trenér našich dětí. O volných chvílích, kterých ale moc není si rád vyjedu na kole. V zimě trávím hodně času na horách, kde si mohu dobře zalyžovat a odpočinout. Rád si také posedím s kamarády u dobrého piva nebo vína. A samozřejmě nesmím opomenout rodinu, která je pro mě to nejdůležitější.

30.10.2018

Ustavujici zasedani zastupitelstva aneb demonstrace sily v 

Dne 29.10.2018 proběhlo ustavující zasedání zastupitelstva obce Velim s cílem zvolit vedeni obce. Zasedání se konalo v přízemí v obřadní síni , kde se dostavilo cca 20 hostů.Po zákonných formalitách byl zástupcem vítězného hnuti navržen na starostu pan Seifert. Jiří Müller odprezentoval pozici druhého nejsilnějšího hnuti v tom smyslu, že druhé místo sice opravňuje hnuti Změna pro Velim a Vítězov předložit protikandidáta na starostu, nicméně plně respektuje výsledek voleb, kandidáta navrhovat nebude a dle této skutečnosti se při hlasováni zachová. Následné hlasováni v poměru 7 PRO, 3 se ZDRŽELI, 1 PROTI, zvolilo starostu obce.
Dalším krokem byla volba místostarostů. Jako první kandidát navržen p. Seifertem byl pan Kostka. Následně pan Štěpánek uvedl, ze v návaznosti na výsledek letošních komunálních voleb, resp. skutečnosti, že z nuly se Změna pro Velim a Vítězov stala druhým nejsilnějším uskupením v pořadí a že téměř 30 % voličů se v podstatě jasně svým způsobem vymezilo, sdělilo názor a prezentovalo vůli po změně. Z těchto důvodu hnuti považuje za naprosto logické a plně legitimní, obsadit místo místostarosty. V návaznosti na tuto skutečnost požádal členy zastupitelstva o podporu kandidáta Jiřího Müllera, kterého současně tímto formálně navrhl na pozici místostarosty.
Následné hlasovaní odhlasovalo 7 hlasy PRO pana Kostku jako místostarostu, a současně v poměru hlasů 7 PROTI , 4 PRO neodhlasovalo pana Müllera jako místostarostu. Změna jako celek si stála za svým návrhem a proto nenavrhla jiného dalšího kandidáta.

Skutečnost, ze staronové sedmičlenné složení obce nehodlá připustit ani reflektovat výsledek a vůli téměř 30 % voličů Velimi, je velmi smutné, ale bohužel v kontextu řízení a vedeni obce posledních několika let, velmi běžné a standardní. Demonstrace sily byla v tomto okamžiku neoddiskutovatelná. Na druhou stranu tato konkrétní zkušenost jednoznačně potvrzuje, ze bylo naprosto správným krokem založit hnuti Změna pro Velim a Vítězov a kandidovat do letošních voleb. Slovo "změna" není jen prázdné a účelové předvolební heslo, ale naprosto žádoucí. 
Věříme, že tyto kroky a činy nás mohou pouze a jedině posílit. Myšleno přízní a podporou spoluobčanů, kterou již v současné době intenzivně vnímáme. Z těchto důvodu opakujeme, že chceme a budeme otevřeně informovat o dění a konáni zastupitelstva obce, o praktikách a přístupu ke konkrétním návrhům a projektům, které za Zmenu pro Velim a Vitezov přineseme.

 18.10.2018

 Dne 29.10.2018 od 18:00 hod. se v zasedací místnosti OÚ Velim koná ustavující zasedání zastupitelstva obce Velim. Zároveň Vás informujeme, že dne 26.10.2018 v 10:00 hod proběhne slavnostní poklepání na základní kámen a tím zahájení akce ´ Přístavba Základní školy T.G.Masaryka, Velim ´

6.10.2018

 

Vážení spoluobčané,  ve volbách jste rozhodli 

Rádi bychom Vám vyjádřili poděkování, že jste nás ve volbách do obecního zastupitelstva tak masivně podpořili. Výsledek 29,14 % byl pro nás (a zcela jistě i pro jiné) velkým překvapením, a rozdíl na vítěze 2,4 % je celkem těsný. Je to pro nás velký závazek. Budeme se snažit Vám dokázat, že Vaše volba byla správná a naše přítomnost v zastupitelstvu bude pozitivním přínosem. Vzniklé 3 mandáty nám umožní být slyšet, ale z jednoduchých počtů zastoupení v OZ bude naší cestou primárně usilovat o otevřenou a transparentní komunikaci, informování občanů Velimi a Vítězova o činnosti zastupitelstva a obecního úřadu. To vše jak formou tištěnou, tak i digitální cestou publikováním na www.zmenaprovelim.cz a facebooku. Jsme nováčkové, tak nám zajisté bude chvilku trvat, než se zorientujeme ve fungování zastupitelstva a obce, a začneme prosazovat své a Vaše myšlenky. Je mnoho možností a cest, kterými se naše obec může vydat. Záleží na stavu obecní pokladny, pečlivém uvážení všech variant a vůli zastupitelů naslouchat potřebám občanů.
Velmi si ceníme podpory a pozitivních ohlasů, které od Vás dostáváme. Zároveň děkujeme všem ostatním kandidátům, že měli tu odvahu do toho jít a přinést občanům alternativu do letošních voleb. Bez nich bychom tu nebyli ani my. Vaše náměty nám můžete předávat i prostřednictvím kohokoliv z nich.
Naším cílem je, aby všechny naše kroky vedli ke spokojenému, bezpečnému, přátelskému a inspirujícímu životu našich dětí, rodinných příslušníků, přátel a všech občanů v naší obci.

 

Vaši zvolení kandidáti

Jaroslav Nezavdal, Ing. Martin Štěpánek, Jiří Müller 

publikováno ve Velimských novinách 9-2018

 

 

 

 

JSME JEDNI Z VÁS!

 

 

 

 ZAJISTÍME:                                                          

 

 NIŽŠÍ POPLATKY

 - za svoz odpadu, stočné

 PENÍZE PRO OBEC

- transparentní výběrová řízení, revize smluv a závazků

PODPORU VŠECH SPOLKŮ A SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ

- jasný klíč pro přerozdělování financí a další rozvoj zájmové činnosti pro děti a mládež

 INFORMOVANOST O DĚNÍ V OBCI

- větší a transparentnější přístup k informacím o současném dění v obci a o plánovaných projektech

 PODPORU AKTIVNÍHO ŽIVOTA

- nová odpočinková zóna v lesoparku, cyklostezky atd.

 BEZPEČÍ  A POŘÁDEK V OBCI

- otevření debaty o obecní policii, zaměření se na problematická místa

 PODPORU KULTURNÍCH AKCÍ

- příspěvky a propagace akcí zájmových spolků

 

Najdete nás i na FACEBOOKU | ZMENAPROVELIM

 

 

 

 

Pokud nás chcete jakkoli podpořit , máte-li dotaz, nápad, připomínku nebo Vám něco schází ve Vaší části obce, pište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

🪓

Vaši zvolení zastupitelé se celé čtyři roky scházeli a připravovali před každým zastupitelstvem .

Za tu dobu pročetli stovky dokumentů

 zleva : Jarda Nezavdal, Jirka Muller, Martin Štěpánek

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

Jak volit, aby Vaše hlasy nepropadly?

 

Do zastupitelstva obce Velim je voleno 11 členů.

Každý z Vás má tedy 11 "hlasů - křížků", které můžete rozdat.

 

Zde jsou možnosti, jak efektivně naložit s hlasy tak, aby žádné nepropadly:

  1. X zakřížkujete celou stranu či sdružení, se kterou sympatizujete.

X  ZMĚNA PRO VELIM A VÍTĚZOV – tím vyčerpáte všechny své ´hlasy´ a nejvíc nám pomůžete.

  1. Svých všech 11 hlasů rozdáte jednotlivým kandidátům napříč stranami a sdruženími. 

  2. Zakřížkujete celou stranu či sdružení a například 3 křížky dáte kandidátům z jiných stran. Zakřížkovaná strana získá 11-3=8 hlasů, přičemž se hlasy započítají prvním osmi. 

 

Pokud dáváte hlas jednotlivým kandidátům a rozdáte jich například jen 7, pak Vaše zbylé 4 hlasy propadnou.

O tom, kolik lidí se z jednotlivých kandidátek dostane do zastupitelstva, rozhoduje CELKOVÝ počet hlasů strany či sdružení.

volte X ZMĚNA PRO VELIM A VÍTĚZOV