Vytisknout

 

KONKRÉTNÍ PROGRAM

 

 

INFORMOVANOST

Obecní web a Velimské noviny jsou určeny pro informování občanů o veřejném dění v obci a proto chceme, aby tato media lépe informovala o probíhajících či plánovaných projektech a aby byly přístupné v elektronické podobě zdarma. Doba pokročila, současné technologie umožňují rychlejší a efektivnější komunikaci a proto je třeba přetvořit obecní webové stránky do modernějšího vzhledu umožňující větší interaktivitu s chytrými telefony a našimi občany.

 

SLUŽBY a REVIZE HOSPODAŘENÍ

KONTROLA VŠECH DOPOSUD UZAVŘENÝCH SMLUV A ZÁVAZKŮ, VČETNĚ HOSPODAŘENÍ OBCE

nechceme být obec s nejdražšími poplatky za stočné a odvoz odpadu, současná výše je enormně vysoká !

 

 

AKTIVNÍ ŽIVOT, ODPOČINEK A RELAXACE

Obci chybí venkovní odpočinková zóna pro všechny věkové kategorie, místo, kde bychom se mohli potkávat a relaxovat.  Za školkou směrem k ´vítězovskému´ rybníku se nabízí ideální velká plocha pro vytvoření relaxačního lesoparku, na jehož výsledném uspořádání a osazení bychom se mohli podílet vlastními nápady všichni. Dokážeme si představit zapojení fantazie našich dětí ze základní školy, umístění různých herních prvků, cestičky, interaktivní hřiště, lavičky, či malý amfiteátr.

O cyklostezkách už bylo naslibováno mnoho. Samozřejmě i my chceme cyklostezku do Vítězova, ale i ostatních směrů, tedy směrem na Kouřim, Cerhenice, Poděbrady či Kolín. Otázka je: chceme roky čekat na asfaltovou cyklostezku, abychom měli dostatečný komfort na kolečkových bruslích? Či už jsme mohli dávno mít do Vítězova alespoň štěrkový chodník, který by odvedl cyklisty a chodce ze silnice ?

Diskuze nad cyklostezkami i do ostatních směrů, na Poděbrady, Kolín, či Kouřim

  

ŠKOLSTVÍ

PODPORA VÝSTAVBY MULTIFUNKČNÍ HALY S MOŽNOSTÍ VYUŽITÍ PRO VŠECHNY MÍSTNÍ SPOLKY A SPORTOVNÍ ORGANIZACE I JEDNOTLIVCE, VČETNĚ NOVÉ JÍDELNY

 

BEZPEČNOST A POŘÁDEK V OBCI

BEZPEČÍ NAŠICH OBČANŮ A BLÍZKÝCH JE PRO NÁS VELICE DŮLEŽITÉ

- Možnost vytvoření obecní policie ve spolupráci s okolními obcemi s možností realizace

  kamerového dohledu veřejných a frekventovaných prostranství.

- Analýza všech možností s cílem zahájit jednání s vlastníkem ubytovny, směřující

  eventuálně k jejímu odkupu

 

BYDLENÍ

- PODPORA BYDLENÍ A VÝSTAVBY SOCIÁLNÍCH a STARTOVACÍCH BYTŮ PRO NAŠE OBČANY

  (chceme, aby místní mladé rodiny měly možnost spokojeně žít ve Velimi nebo Vítězově)

- Rozšíření služeb pro méně soběstačné nebo osamělé seniory

 

VZHLED OBCE 

 - ROVNOMĚRNÝ ROZVOJ VŠECH ČÁSTÍ OBCE

  DOKONČOVÁNÍ VŠECH PROJEKTŮ DO KONCE

  (viz 20let nedokončené chodníky ve VŠECH částech obce )

 

 

 

 

 

Kategorie: Obecné
Zobrazení: 2036