Jak volit, aby Vaše hlasy nepropadly?

 

Do zastupitelstva obce Velim je voleno 11 členů.

Každý z Vás má tedy 11 "hlasů - křížků", které můžete rozdat.

 

Zde jsou možnosti, jak efektivně naložit s hlasy tak, aby žádné nepropadly:

  1. X zakřížkujete celou stranu či sdružení, se kterou sympatizujete.

X  ZMĚNA PRO VELIM A VÍTĚZOV – tím vyčerpáte všechny své ´hlasy´ a nejvíc nám pomůžete.

  1. Svých všech 11 hlasů rozdáte jednotlivým kandidátům napříč stranami a sdruženími. 

  2. Zakřížkujete celou stranu či sdružení a například 3 křížky dáte kandidátům z jiných stran. Zakřížkovaná strana získá 11-3=8 hlasů, přičemž se hlasy započítají prvním osmi. 

 

Pokud dáváte hlas jednotlivým kandidátům a rozdáte jich například jen 7, pak Vaše zbylé 4 hlasy propadnou.

O tom, kolik lidí se z jednotlivých kandidátek dostane do zastupitelstva, rozhoduje CELKOVÝ počet hlasů strany či sdružení.

volte X ZMĚNA PRO VELIM A VÍTĚZOV