Lukáš Herman

45 let, OSVČ
Velim, bez politické příslušnosti
 

 

Uplynulé čtyři roky působení naších tří zvolených zástupců vidím jako velmi důležité  a úspěšné.

Prioritami je otevřená komunikace volených zástupců obce po celé volební období, rozumné a profesionálnější zacházení s finančními prostředky.

Zastupitel má naslouchat občanům a snažit se jejich problémy řešit.

Stále je co zlepšovat a jako jediný možný způsob něco změnit je, že se osobně zapojím.

Podpořte naši snahu a volte č.2

Lukáš Herman